Państwowa Szkoła Muzyczna w Augustowie zaprasza na spotkanie muzyczno-poetyckie z cyklu „Cztery Pory Roku – Lato”. Będzie miało ono miejsce w najbliższą środę, 27 lipca o godzinie 19:00, Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

Podczas spotkania wystąpi pianistka Karolina Kuśmierz, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Suwałkach, obecnie studiująca w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest ona laureatką wielu konkursów oraz festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wielokrotną stypendystką, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Augustowa. Koncertuje w regionie, Polsce i poza jej granicami. Oklaskiwano ją w Żelazowej Woli, Zamku Królewskim w Warszawie, Carnegie Hall w Nowym Yorku i Wiener Saal-Mozarteum w Salzburgu.
Pianistka wykona utwory Roberta Schumanna.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna zatytułowana „Las” Romana Rogozińskiego – fotografika, autora wystaw, albumów i innych wydawnictw, i jednocześnie leśnika – o której opowie sam artysta.

Ponadto w czasie wieczorku poetka Józefa Drozdowska przeczyta kilka swoich wierszy poświęconych przyrodzie.

Józefa Drozdowska, to urodzona w Jeziorkach koło Augustowa to poetka, autorka tomików wierszy, książki prozatorskiej „Opowieści z domu pod topolą”, książek dla dzieci oraz prac dotyczących Suwalszczyzny; współredaktorka antologii poetyckich, bibliotekarka, regionalistka, animatorka życia literackiego. Debiutowała w 1978. Wiersze publikowała w czasopismach, antologiach i podręcznikach szkolnych. Należy do Związku Literatów Polskich, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

Koordynatorkami spotkania są Lidia Alicja Karpińska i Bożenna Szumska-Niewiadomska.

Podlaska Redakcja Seniora Białystok