Początki mojej działalności społecznej były dość ograniczone, gdyż nie wiedziałem od czego zacząć, w jakim zakresie i w jakim kierunku. Swoją szansę postanowiłem wykorzystać w założonym, przez Burmistrza, Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym od siedmiu lat przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Od 2012 roku jestem słuchaczem UTW,...