Kącik życzliwości sąsiedzkiej, biblioteka,  imprezy plenerowe – to tylko niektóre z ofert Klubu Osiedlowego przy Barszczańskiej 5 w Białymstoku

Starosielce to dzielnica o specyficznej opinii wśród mieszkańców  naszego miasta. Trochę zapomniane przez samorządowców. Jedynie wybudowany niedawno Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zdaje się mówić, że ta dzielnica została właściwie zaopiekowana przez Miasto Białystok. Funkcjonujące na terenie osiedla placówki zajmowały się głównie opieką nad dziećmi. Nie funkcjonowała natomiast żadna placówka obejmująca swoimi działaniami pozostałych mieszkańców osiedla.

Istniejąca od ponad dwóch lat na osiedlu grupa inicjatywna podejmowała różne  działania na rzecz poprawy życia wszystkich mieszkańców. Nie  miały jednak one możliwości pełnej realizacji z powodu  braku ogólnodostępnego klubu osiedlowego. Dzięki inicjatywie tej grupy, Stowarzyszenia “Aktywne Osiedle”i mieszkańców, Fundacja SocLab opracowała diagnozę  potrzeb i problemów tej społeczności. Następnym etapem było złożenie projektu pt. “Moje Twoje Na Barszczańskiej”  do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

I stało się. Zwycięstwo tego projektu zaowocowało podpisaniem przez miasto Białystok na początku tego roku umowy na prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5. Konkurs na prowadzenie tego klubu wygrało Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych “Aktywne Osiedle”.

Co oferuje Międzypokoleniowy Klub Osiedlowy Na Barszczańskiej 5 swoim mieszkańcom? Wspólne spędzanie wolnego czasu w ramach animacji i rozwoju środowiska lokalnego, gdyż mieszkańcy sami wychodzą z inicjatywą tematycznych zajęć.

Kącik krawiecki oferuje drobne naprawy krawieckie dla sąsiadów czy szycie maskotek do spektakli wystawianych w klubie.W kąciku kulinarnym można przygotować według nowych przepisów ekonomiczne a zarazem smaczne i zdrowe potrawy. Panów przyciąga do klubu  bogato wyposażony w potrzebne narzędzia kącik “zrób to sam”, gdzie mogą wypróbować swoich sił w tworzeniu przydatnych sprzętów do klubu lub też naprawić drobny sprzęt agd. Istnieją też sekcje modelarskie, plastyczne i inne koła zainteresowań. Każdy mieszkaniec osiedla może rozwijać tu swoje zainteresowania.

Przykładem współpracy międzypokoleniowej są wspólne zajęcia z nauki robienia na drutach i szydełkowania czy też wdrażania dorosłych w obsługę urządzeń elektronicznych takich jak smartfony czy komputery, gdzie nauczycielami są młodzi.

Bardzo ciekawą inicjatywą, która wyszła od mieszkańców osiedla było stworzenie grupy samopomocowej. “Kącik wymiany życzliwości sąsiedzkiej”  służy wymianie informacji o możliwości świadczenia pomocy sąsiedzkiej i nieodpłatnej pomocy usługowej. Można tu wymienić używaną odzież i wyposażenia mieszkania. W klubie działa punkt biblioteczny stworzony dzięki ofiarodawcom książek. Imprezy plenerowe takie jak m.in. “Rodzinny piknik na Barszczańskiej” czy “Stawianie Osiedlowej Choinki” przyciągają tłumy mieszkańców osiedla i gości.

Oczekiwania mieszkańców Starosielc na powstanie międzypokoleniowego klubu osiedlowego na Barszczańskiej 5 spełniły się. Zaowocowało to  podniesieniem świadomości   społecznej mieszkańców osiedla. Nawiązała się współpraca sąsiedzka i chęć niesienia wzajemnej pomocy.

Mieszkańcom TBS-ów  nie udało się stworzyć takiego klubu na własnym osiedlu, gdyż komisja weryfikacyjna odrzuciła projekt z budżetu obywatelskiego na 2016 rok na utworzenie takiego klubu. Cieszy natomiast fakt, że konsekwencja i determinacja mieszkańców osiedla Starosielce, wsparta działaniami organizacji pozarządowych stowarzyszeń i fundacji doprowadziła do powstania międzypokoleniowego klubu osiedlowego.

Brawo mieszkańcy Starosielc! Egzamin z aktywności i życzliwości sąsiedzkiej zdaliście na piątkę!

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok