“Bezpieczny i aktywny senior – działania na rzecz seniorów w województwie podlaskim” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki 28 czerwca 2017 roku.

Z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele gminnych rad seniorów, dziennych domów seniorów, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz jednostek samorządu terytorialnego, aby usłyszeć o działaniach na rzecz aktywizacji i bezpieczeństwa seniorów  w naszym województwie.

 

foto: Podlaski Urząd Wojewódzki w Bialymstoku

 

Do przedstawienia  działań na rzecz osób starszych zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, TVP Oddziału w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Białostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski rozpoczynając swoim wystąpieniem konferencję, powiedział m.in.

  • Aby zapewnić pomoc seniorom, która powinna być wielopłaszczyznowa: zdrowotna, opiekuńcza i aktywizacyjna, w 2016 roku powstał w PUW zespół d/s monitorowania jakości życia osób starszych w naszym województwie.

Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w MRPiPS –  mówiła o wieloletnim programie ministerialnym “Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”. Wyznacza  on kierunki polityki senioralnej w Polsce do 2030 roku. To też m.in. “Program Wieloletni Senior+ na lata 2015 – 2020”w ramach którego powstaje w Polsce sieć Dziennych Domów i Klubów Senior+. Wieloletni program “ Aktywizacja Społeczna Osób Starszych na lata 2015 – 2020”(ASOS) wspiera aktywizację społeczną seniorów. Od grudnia 2016 roku MRPiPS wraz z ZUS, TVP, Pocztą Polską i Komendą Główną Policji  realizuje kampanię informacyjną “Aktywny i Bezpieczny Senior”

foto: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

Katarzyna Gromadzka z KW  przedstawiła  działania podlaskiej policji w tym zakresie. Są to sympozja na temat bezpieczeństwa seniorów w województwie podlaskim oraz spotkania z podlaskimi seniorami. Intencją tych spotkań jest pogłębienie wiedzy seniorów o zagrożeniach i zwiększenia dostępu do informacji o możliwościach uzyskania porady w trudnych sytuacjach życiowych. Spot wyemitowany przez TVP Białystok “Ja pamiętam..A TY” z udziałem aktora Pawła Małaszyńskiego miał zwrócić uwagę na  potrzebę otoczenia opieką osób starszych.

Grzegorz Kazberuk – sekretarz TVP Oddziału w Białymstoku przypomniał o wyemitowaniu dwóch cykli programów dotyczących podlaskich seniorów, z których ostatni “Młodzi duchem” wzbudził wielkie zainteresowanie. Intencją realizatorów było pokazanie pozytywnej strony bycia seniorem w którym drzemią pokłady doświadczeń i mądrości życiowych, talentów i pasji, które warto rozwijać i pokazywać  innym.

  • Telewizja Białystok takie programy będzie nadal realizować – powiedział na zakończenie swego wystąpienia.

 

Iwona Halicka z  Podlaskiego Oddziału ZUS mówiła o  szkoleniach seniorów  z zakresu obsługi komputera, aby przekonać ich o ułatwieniach w obsłudze konta bankowego czy  opłatach przez internet.

Ostatnia z prelegentek – Maria Szulga – prezes UTW w Białymstoku przedstawiła ofertę  skierowaną do osób starszych. Wykłady i zajęcia fakultatywne dają możliwość rozwoju osobistego seniorów. Swoje pasje zainteresowania i hobby mogą rozwijać poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespołach  zainteresowań. W UTW działają też lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i esperanto. Jak widać  seniorzy mają w czym wybierać.

Realizacja wieloletnich programów polityki senioralnej w Polsce  systematycznie podnosi jakość życia seniorów, aby mieli zapewnione bezpieczeństwo i jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni.

 

Krystyna Cylwik

Podlaska Redakcja Seniora Białystok