21 września 2022 r o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbędzie się spotkanie, którego głównym tematem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo seniorów. 

Plakat

W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele białostockiej policji, którzy opowiedzą o inicjatywie Komisariatu Policji II w Białymstoku tj. „Seniorze, nie wiesz? Zadzwoń do dzielnicowego. Nie daj się oszukać!” Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku tj. „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”. Partnerami inicjatywy są Białostocka Rada Seniorów, Redakcja Podlaskiego Seniora i użyczające miejsca na inaugurację tej inicjatywy Centrum Aktywności Społecznej

Tego dnia gościć również będziemy dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, która przedstawi udział młodzieży w kształtowaniu perspektywy dot. osób starszych.

W programie m.in

  1. Omówienie istotnej roli dzielnicowego w budowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
  2. Omówienie inicjatywy „Seniorze, nie wiesz? Zadzwoń do dzielnicowego! Nie daj się oszukać!”
  3. Omówienie metod oszustw tzw. „metodą na wnuczka” i sposobów ich uniknięcia.
  4. Omówienie Wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC a nie przemoc”
  5. Omówienie akcji „Nie popełniaj tego błędu, nie daj się oszukać!”
  6. Omówienie aplikacji „Moja Komenda”
  7. Omówienie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
  8. Podkreślenie istotnej roli współpracy z Białostocką Radą Seniorów i Redakcją Podlaskiego Seniora, które są partnerami

źródło: Centrum Aktywności Społecznej

Podlaska Redakcja Seniorów Białystok