20 marca 2019 roku w kolneńskim Banku Spółdzielczym odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie informacji dotyczących bankowości, ze szczególnym naciskiem na wiedzę, która jest potrzebna seniorom. I nie chodzi o wysokość emerytur, rent, czy dodatków inwalidzkich.

Dzięki Uniwersytetowi Trzeciego Wieku kontakty starszej generacji z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Kolnie mają swoją historię. Corocznie odświeżamy wiedzę, dotyczącą tej jakże istotnej sfery naszego życia oraz zapoznajemy się z wszelkimi nowinkami, dotyczącymi rozsądnego i bezpiecznego zarządzania naszymi finansami.

Prezes banku Krzysztof Kajko był mile zaskoczony liczną grupą seniorów, którzy wypełnili salę konferencyjną. Zostaliśmy poinformowani o różnego rodzaju usługach świadczonych klientom banku, o zaletach i wadach proponowanych form oszczędzania, przypomnieliśmy sobie obszerną terminologię dotyczącą operacji finansowych.

Bardzo ważnym fragmentem narracji prezesa było bezpieczeństwo bankowości internetowej. Pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze „przykazania”. Bank nigdy nie prosi o:

  1. kod jednorazowy podczas logowania,
  2. podanie kilku kodów jednorazowych jednocześnie,
  3. podanie danych osobowych,
  4. danych karty płatniczej
  5. zatwierdzenie kodem „rzekomej” zmiany formatu NRB (numer rachunku bankowego),
  6. zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń.

Sympatycznym zakończeniem dwugodzinnego spotkania był test dotyczący informacji, które zostały nam przekazane. Okazało się, że pozytywnych odpowiedzi na 20 pytań udzielili wszyscy uczestnicy, a osoby, które nagrodzono, trzeba było wyłonić drogą losowania.

Atmosfera spotkania była najlepszą odpowiedzią na hasło placówki, która obchodzi 117-lecie istnienia. Faktycznie, było przyjaźnie, bezpiecznie, nowocześnie. Tradycja zobowiązuje.

(foto: Eugeniusz Regliński)

 

Eugeniusz Regliński
Podlaska Redakcja Seniora Kolno