Jakie sprawy może senior załatwić w urzędzie, poznanie praw pacjenta, jak nie stać się ofiarą oszustów, dostęp seniorów do podmiotów publicznych. To tylko niektóre tematy zawarte w nowym poradniku dla seniorów, wydanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)

starszy mężczyzna pociera oko dłonią

27 grudnia 2022 roku ukazała się kolejna odsłona poradnika przeznaczonego dla seniorów, wydanego przez INPRIS*. Jest to kompendium wiedzy, porad opartych na przykładach życiowych. Jest to publikacja, która w bardzo przystępny i transparentny  sposób radzi seniorom, jak postępować w niejasnych sytuacjach, w jakich mogą znaleźć się na co dzień. 

Można się z niego dowiedzieć się, jak załatwić swoje sprawy w urzędzie.

Ten rozdział informuje, jakie sprawy może załatwić senior w urzędzie za pomocą wyszukiwarki internetowej lub po prostu udając się do danego urzędu osobiście. Jak postępować w przypadku, gdy nie zgadza się z decyzją administracyjną.

Jak zadbać o swoje prawa, jako pacjenci.

Z poradnika dowiemy się, jakie prawa przysługują  seniorom, gdy stają się pacjentami placówek ochrony zdrowia. Do jakiego specjalisty możemy udać się bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Jakie prawa przysługują w czasie pobytu w szpitalu. Jest to między innymi prawo do opieki duszpasterskiej, prawo do informacji i wglądu do dokumentacji medycznej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Co należy zrobić, gdy są naruszone prawa pacjenta.

Jak nie stać się ofiarą oszustw finansowych.

Podane są przykłady ,,prosto z życia”. W tym rozdziale zawarte są porady, jak zadbać o bezpieczeństwo własnych finansów. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na seniorów w cyfrowym świecie. Jakich metod używają oszuści. Cyberprzestępcy opracowują coraz to nowe sposoby, aby oszukać seniorów.

Jak radzić sobie z długami, w które popadają seniorzy. 

Nieprzemyślane decyzje powodują, że seniorzy popadają w kłopoty finansowe i zadłużają się w bankach i co gorsze w parabankach. Jak szukać  wiarygodnego kredytodawcy i co może grozić dłużnikowi za niespłacone w terminie długi, jak temu zapobiec. 

Jak zadbać o sprawy swoje i rodziny. 

Dotyczy uregulowania spraw spadkowych, urzędowych, związanych ze śmiercią seniora i losów zwierząt, pozostających pod jego opieką. Ten rozdział poradnika traktuje, jak uporządkować sprawy dziedziczenia i jak załatwić formalności z tym związane  w USC i ZUS.

W ostatnim rozdziale omawiane są przepisy związane z możliwością dostępu seniorów do podmiotów publicznych. Obowiązkiem instytucji i urzędów jest dostępność do nich osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także osób starszych. Taka dostępność powinna być zagwarantowana każdej osobie ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się.

Wchodząc na stronę INPRIS (inpris.pl), można zapoznać się z cyfrowym wydaniem tego poradnika, gdzie do każdego rozdziału dostępny jest link. 

  • INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa to fundacja założona w 2009 roku. Realizuje swoje cele zgodnie ze statutem, polegającym między innymi na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (doradztwo, wspieranie edukacji prawniczej) i odpłatnej (działalności edukacyjnej, wydawniczej, badawczej, świadczeniu usług doradczych i organizacja wydarzeń  edukacyjnych).

Źródło: https://www.inpris.pl/co-sie-dzieje-w-inpris/artykul/t/bezpieczni-seniorzy-nowa-odslona-poradnika-prawnego/

Zdjęcia: aktywni-plus.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok