Szkoła „Ekspert” opracowała dla Seniorów specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną na dwa kierunki: Opiekun Medyczny i Opiekunka Dziecięca.

starszy człowiek

Na kierunku Opiekun Medyczny przekażemy Państwu wiedzę z zakresu opieki medycznej, nauczymy jak postępować w trudnych sytuacjach życiowych oraz społecznych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, prawników, ekonomistów. Po ukończeniu tego kierunku można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). 

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (system zaoczny). Program nauczania obejmuje wykłady z przedmiotów medycznych i praktyczną naukę zawodu odbywającą się w zakładach opieki zdrowotnej.

Opiekunka Dziecięca to kierunek, na którym słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sprawowania fachowej opieki nad dziećmi, udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego oraz wychowania, edukacji i rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, prawników i pedagogów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym.

Obecnie trwa nabór na oba kierunki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnej nauki dającej szerokie możliwości rozwoju i pracy.

Policealne Studium Podyplomowe „Ekspert” w Białymstoku ul.Przejazd 2A/1

Telefon/fax 85 662 63 00, 504 067 823

e-mail: ekspert_edu@wp.pl
www.ekspert-edu.pl

Dyrektor Policealnego Studium Zawodowego
Danuta Wierzbicka

(foto: pixabay)

opracowała Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok