Starzejemy się, niedołężniejemy, przewlekle chorujemy. Coraz częściej potrzebne są nam zabiegi usprawniająco-rehabilitacyjne. Szczególnie w okresie pandemii, gdy trudno dostać się do jakiegokolwiek specjalisty.

ćwiczenia na sali gimnastycznej

Zaproszenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku przez Poradnię Rehabilitacyjną Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku na bezpłatne zabiegi spadło nam jak z nieba. W ciągu kilku dni wszystkie terminy do końca roku zostały zajęte.

Program skierowany jest do osób po przebytych urazach, chorobach, wypadkach, ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi. Mogą one skorzystać z dwutygodniowych pakietów zabiegów, finansowanych ze środków Miasta Białystok w ramach programu „Rehabilitacja dla mieszkańców Białegostoku”.

Dodatkowymi warunkami korzystania z zabiegów są:

– zameldowanie na terenie naszego miasta,
– wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego,
– niekorzystanie z zabiegów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

ćwiczenia gimnastyczne

Fizjoterapeuci ze Szpitala Miejskiego kwalifikują pacjentów na odpowiednie zabiegi takie jak laser podczerwony, megatronik, elektroterapia, ultradźwięki, masaż wirowy, gimnastyka. Wszystkim mierzona jest temperatura, a przyrządy i sprzęty, z których korzystają, po każdym pacjencie są dezynfekowane. Obowiązują maseczki ochronne i dezynfekcja rąk.

Program „Rehabilitacja dla mieszkańców Białegostoku” funkcjonuje już trzeci rok. Systematycznie zwiększa się kwota przeznaczana z budżetu miasta na ten cel i liczba osób objętych programem. W 2018 roku dofinansowanie wyniosło około 156 tysięcy, w 2019 roku – około 400 tysięcy, a w 2020 – 500 tysięcy złotych. Prognozuje się, że w tym roku z zabiegów może skorzystać nawet 2 tysiące białostoczan. 

Dziękujemy i prosimy o więcej.

Źródło: Urząd Miasta Białystok

foto: Maria Beręsewicz

Opracowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok