W odpowiedzi na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego przekazuję informację na temat wakacyjnych kursów dofinansowanych z UE skierowanych do seniorów.
Projekt zakłada organizację następujących kursów:

tablica ze słowami angielskimi, fot. pixabay.com

– kurs skierowany do osób w wieku minimum 60 lat, które chcą wziąć udział w aktywizacji społecznej, za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego.

Tematyka

  • Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie
  • Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”
  • Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty
  • Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
  • Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple
  • Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”
  • Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne
  • Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży
  • Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą formularza na stronie:

https://www.wne.uw.edu.pl/misja-neo/formularz-1,

UWAGA: Kurs jest skierowany do osób o znikomej lub podstawowej znajomości języka angielskiego.

 – kurs skierowany do osób w wieku minimum 50 lat. Szkolenie ma na celu aktywizację osób w wieku 50+ z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Tematyka

Jak liczby nas oszukują?
Kierunek Chiny
Jak nie dać się oszukać?
Oswoić rynek pracy w każdym wieku

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą formularza na stronie:

https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-nauk-ekonomicznych-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-7,

 UWAGA: Kursy są darmowe. Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się pod adresami powyżej podanych stron.

Osobą do bezpośredniego kontaktu jest:

Joanna Pacholska, Sekcja ds. Badań i Publikacji Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, tel.: 22.55.49 183 lub 22 55 49 186.

źródło: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok