Na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2017 r. Miasto Białystok przeznaczy 150 tys. z. Program obejmie białostoczan 60+ i   odbywały się między wrześniem a listopadem, czyli na początku sezonu epidemiologicznego. O przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Powstał „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017–2020”. Będzie realizowany między 2017 a 2020 r. Zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Wyłoniony w konkursie podmiot zajmie się realizacją tego programu, m.in. edukacją, sprawdzeniem stanu zdrowia osób chętnych do zaszczepienia, realizacją szczepień, przygotowaniem rejestru i ankiet satysfakcji.

            foto: pixabay

– Celem programu jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciwko grypie dla białostockich seniorów. Bezpłatnymi szczepieniami planujemy objąć około czterech tysięcy mieszkańców rocznie – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. ­– Udział w programie będzie dobrowolny. Skorzystać z niego będą mogły osoby, u których nie ma przeciwskazań do realizacji szczepień.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) grypa jest istotnym problemem zdrowotnym na świecie, w zależności od sezonu choruje na nią ok. 5–15% populacji. Śmiertelność z powodu powikłań pogrypowych jest najwyższa wśród osób starszych. Zdaniem WHO szczepienia przeciwko tej chorobie są bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych.

 opr.na podstawie:Kamila Busłowska, UM w Białymstoku, źródło: bialystok.pl

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok