Czy seniorzy w Białymstoku wiedzą coś o Białostockiej Radzie Seniorów (BRS)? Rozmawiając w swoich środowiskach lokalnych – seniorzy białostoccy nie bardzo wiedzą, że jest taka rada, nie wiedzą też czym radni seniorzy się zajmują. I mimo, iż BRS działa już od roku, a protokoły z posiedzeń rady publikowane są na stronie Centrum Aktywności Społecznej a informacje o posiedzeniach publikowane są na portalu podlaskisenior.pl, to jednak w środowiskach lokalnych wiedza o działalności Białostockiej Rady Seniorów jest niewielka. 

wokół stołu siedzą seniorzy

Dlatego radni seniorzy na ostatnim posiedzeniu postanowili spotykać się z białostockimi seniorami. Jedno z takich spotkań odbyło się 16 lutego 2023 r. w Białostockim Klubie Seniora, który prowadzony jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Ciepłej. Z seniorami tego klubu spotkali się: Anna Anchimowicz, Michał Różycki i Wiesława Szwed.

Na spotkanie przybyły seniorki i rozmawiając z nimi podkreślono, iż BRS ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny. Radni seniorzy opowiedzieli, iż w trakcie posiedzeń zapoznali się między innymi ze: strategią Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 r; programem senioralnym „Białostoccy Seniorzy”, funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku w latach 2018-2020, kontraktem obywatelskim (m)NIE(j)TRUJĘ oraz z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej. 

Członkowie BRS mówili również o tym, że uczestniczyli w dyskusji z przedstawicielami białostockiej policji na temat projektu „Świadomy senior. Bezpieczny Senior” oraz dyskusji o Karcie Aktywnego Seniora. Opowiadali również, że BRS zainicjowała szereg spotkań i dyskusji o sprawach senioralnych z przedstawicielami różnych białostockich instytucji między innymi z Policją, Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej, departamentem Urzędu Miejskiego.

Przedstawiciele BRS wyjaśnili też, że Rada jest rzecznikiem osób starszych wobec władz Miasta, a podstawowym celem działalności jest pobudzenie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności. Na spotkaniu wysłuchano seniorów, którzy przedstawili swoje problemy:

– niesprawiedliwe naliczanie opłat za śmieci, liczone od metrażu mieszkania,
– wzrost opłat za komunikację miejską,
– brak spójności w miejskich rozkładach jazdy na przystankach i na stronie internetowej BKM: https://www.komunikacja.bialystok.pl/

– wykluczenie seniorów z komunikacji międzymiastowej,
– rozszerzenie usług tzw. ,,złotej rączki” o mycie okien i wieszanie firanek dla seniorów, którzy tych usług potrzebują.

Z dyskusji na spotkaniu wyniknęło, iż warto założyć Kartę Aktywnego Seniora, która daje między innymi zniżki na różne imprezy organizowane w mieście oraz na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ważne również dla seniorów jest to, by istniał punkt, strona internetowa lub telefon, który zawierałby wszystkie informacje dotyczące seniorów w jednym miejscu.

wokół stołu siedzą seniorzy

Być seniorem to zaszczyt. Jeśli dopisuje zdrowie oraz kondycja fizyczna i intelektualna, można jeszcze pracować, ale też można działać w ramach wolontariatu. Tak właśnie działają członkowie BRS. Będąc rzecznikami seniorów wobec władz miasta, chcą zwrócić ich uwagę na seniorów, na ich potrzeby oraz na to, że seniorzy nie chcą być na marginesie społeczeństwa, ani być z niego wykluczeni. 

Należy podkreślić, że najbardziej wykluczeni czują się seniorzy samotni, nie mający rodziny, zdani tylko na siebie, często chorujący, ale też mający swoistą dumę, która nie pozwala im prosić o pomoc. I o takich seniorów należy szczególnie zadbać.

Aby dowiedzieć się o posiedzeniach BRS zajrzyj tu:
https://cas.bialystok.pl/pl/zespoly-doradcze/bialostocka-rada-seniorow/posiedzenia.html

zdjęcia: Wiesława Szwed

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok
Białostocka Rada Seniorów