Opracowanie planu działania na 2023 rok to główny temat pierwszego spotkania w 2023 roku Białostockiej Rady Seniorów.

Białostocka Rada Seniorów spotkała się 24 stycznia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Tym samym rozpoczęła drugi rok swego działania.
Głównym tematem obrad było wyznaczenie radzie zadań do realizacji w 2023 roku. Każdy z uczestników wypowiedział się na temat, jak widzi jej działanie w bieżącym roku. Po zakończeniu dyskusji okazało się, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tematyce polityki senioralnej.
Trzy kobiety i dwóch mężczyzn siedzą przy stole i wpatrują się w widok poza kadrem

Zaplanowano między innymi spotkanie z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Za ważne i konieczne uznano spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Zostaną omówione na nim zasady uczestnictwa (w miarę potrzeb) członków BRS w spotkaniach komisji działających w Radzie Miasta.
Zaplanowano spotkania z białostockimi seniorami. Będzie to okazja do wzajemnego poznania i usłyszenia o ich potrzebach i oczekiwaniach.
Na początku będzie to Klub Senior + przy ul. Białej. Członkowie BRS odwiedzą niedawno powstały Klub Seniora działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. W planach rady jest też spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.
W perspektywie jest wznowienie działania punktu konsultacyjnego do spotkań z seniorami na pół godziny przed każdym posiedzeniem Białostockiej Rady Seniorów. Informację o tym zaproponowano zamieścić na profilu BRS na Facebooku.
Przewodnicząca BRS zaproponowała, aby wesprzeć apel Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych o przywrócenie w 300-tysięcznej stolicy województwa podlaskiego rad osiedlowych.
Rady Seniorów swoim działaniem odgrywają dużą rolę w środowisku lokalnym. Są rzecznikami najstarszych mieszkańców lokalnej społeczności i wspierają samorządy w tworzeniu polityki senioralnej. Białostocka Rada Seniorów reprezentuje 70-tysięczną rzeszę starszych mieszkańców naszego miasta. . To od jej działania zależy, aby doradzać prezydentowi, jak zapewnić godne życie białostockim seniorom,.
Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok