Wspieranie białostockiego samorządu w realizacji polityki senioralnej to główne zadanie nowej  Białostockiej Rady Seniorów.

 

8 grudnia 2021 roku Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył nominacje 14 nowo powołanym członkom Białostockiej Rady Seniorów. W jej skład weszli:

Białostocka Rada Seniorów
 1. Anna Anchimowicz
 2. Józef Barszczewski
 3. Bożena Bednarek
 4. Krystyna Jachimczuk
 5. Danuta Koleśnik
 6. Katarzyna Łotowska
 7. Wanda Młyńczyk
 8. Grażyna Izabella Nasierowska
 9. Michał Ryszard Różycki
 10. Bogusława Sawicka
 11. Anna Skorko
 12. Wiesława Szwed
 13. Zbigniew Wojciech Zwierz
 14. Bogusław Zybajło

Był to wybór na podstawie kompetencji i doświadczenia oraz aktywności w działaniu na rzecz seniorów. Wybrani członkowie rady to osoby zaangażowane w życie społeczne i publiczne białostockich seniorów. Koordynują działania na rzecz seniorów mieszkających w stolicy województwa. Wręczając nominacje prezydent Białegostoku powiedział:

„ Gratuluję Państwu wyboru do Białostockiej Rady Seniorów i liczę na owocną współpracę w działaniach na rzecz osób starszych. Społeczeństwo się starzeje i według prognoz GUS do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły ponad 40 procent społeczeństwa. Głos środowiska seniorów jest bardzo ważny i będę się w ten głos wsłuchiwać.”

Bożena Bednarek w imieniu nowo powołanej Rady dziękuje za nominację

Pierwsze posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów już 15 grudnia 2021 roku, na którym zostanie wybrany przewodniczący, zastępca i sekretarz rady. Zostaną przedstawione formy współpracy  z Ośrodkiem Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Następne posiedzenia będą zwoływane w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał.  Posiedzenia są jawne a swoje stanowiska rada wyraża w formie uchwał. 

Rady seniorów są powoływane po to aby konsultować, doradzać i inicjować działania w realizacji polityki senioralnej. Są rzecznikiem seniorów wobec władz samorządowych.

Białostoccy seniorzy mają nadzieję, że nowo powołana Białostocka Rada Seniorów swoim doświadczeniem i zaangażowaniem, będą wspierać działania  białostockiego  samorządu w tym zakresie. Jak mówią, wiele jest do zrobienia w tym zakresie.   

źródło i fot. www.bialystok.pl

link do radiowej relacji: Białostocka Rada Seniorów powołana (radio.bialystok.pl)

opracowanie: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok