Zaproszenie do konsultacji społecznych, to krok do powołania ponownie Rady Seniorów w Białymstoku. Do tego zachęca prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. 

forum Rad Seniorów

Pierwsza Rada Seniorów w Białymstoku zakończyła swoją kadencję 18 stycznia 2021 roku. Od tego momentu próżno szukać w mediach lokalnych informacji o powołaniu nowej rady.
18 stycznia 2017 roku Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył akty powołania 15 członkom Miejskiej Rady Seniorów. Starsi mieszkańcy stolicy województwa mieli nadzieje, że białostocki samorząd, wsparty głosem najstarszych mieszkańców, zyskał sojusznika merytorycznego, który powinien dzielić się wiedzą o potrzebach, problemach, często niewidocznych z perspektywy urzędniczej. Działania nowopowstałej rady miały być poważnym krokiem w sprawie polityki senioralnej w naszym mieście. Niestety, droga działania tej rady była wyboista, pełna trudnych relacji z białostockim magistratem.

Brak rady seniorów w 300-tysięcznej stolicy województwa oznacza brak głosów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych w decyzjach i działaniach podejmowanych przez magistrat na rzecz najstarszych obywateli naszego miasta.
Aby zmienić istniejący stan Miasto Białystok przedstawiło do konsultacji społecznych projekt uchwały powołującej kolejną Radę Seniorów i nadania jej Statutu. W wyniku konsultacji będą znane opinie i ewentualne zmiany zaproponowane przez organizacje pozarządowe na temat zapisów zawartych w projekcie ustawy. 

Takie opinie można składać do 23 maja 2021 roku.

Rady seniorów mogły powstawać w Polsce od 2013 roku na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym. Pełnią funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Samorządy wprowadzają do swych działań coraz więcej elementów polityki senioralnej. Jest to możliwe tam, gdzie rady seniorów odgrywają dużą rolę. Są głosem seniorów, którzy chcą być coraz bardziej zauważalni przez samorządy w ich działaniach. 

Na terenie województwa podlaskiego istnieje 15 rad seniorów: 8 gminnych, 6 miejskich i rada przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Mamy nadzieję, że w stolicy województwa ponownie powstanie rada pod nazwą : Białostocka Rada Seniorów i w naszym regionie będzie działać 16 rad seniorów..

Czy będzie miała większy realny wpływ na kształtowanie lokalnej polityki senioralnej w Białymstoku niż ta, pierwszej kadencji? Zobaczymy.

zdjęcie: Maria Beręsewicz, Forum Rad Seniorów, 02.09.2020 Supraśl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok