Czternastoosobowa Białostocka Rada Seniorów (BRS) zainaugurowała działalność. w środę (15 grudnia 2021). Podczas pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Członkowie Białostockiej Rady Seniorów w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie zarząd Rady, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Łotowska, funkcję wiceprzewodniczącej będzie pełnić Bożena Bednarek, sekretarzem została Wiesława Szwed.

Zarząd będzie reprezentował Radę Seniorów na zewnątrz i kierował jej pracami, a w szczególności ustalał terminy posiedzeń i propozycje porządku obrad, zwoływał posiedzenia, prowadził obrady oraz zapraszał gości.

Gratuluję Państwu wyboru do Zarządu. Członkowie Białostockiej Rady Seniorów reprezentują różne spojrzenia na problemy seniorów i te różne głosy zaowocują z pewnością dobrą współpracą we wspólnych działaniach na rzecz osób starszych – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński, który poprowadził pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady.

Rada liczy 14 osób, 7 przedstawicieli z grupy białostoczan, którzy ukończyli 60 rok życia oraz 7 przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał, i są jawne. Rada swoje stanowiska wyraża w formie uchwał.

posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz Miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.

To szesnasta rada w województwie podlaskim.

Podczas pierwszego posiedzenia ofertę wsparcia dla członków Rady zaproponowała Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Termin następnego spotkania BRS ustalono na 19 stycznia 2022 r. a już dziś Rada życzy wszystkim – młodszym i starszym – mieszkańcom Białegostoku i Województwa Podlaskiego dobrego Nowego Roku 2022.

Źródło: Eliza Bilewicz-Roszkowska i materiały Miasta Białystok (w tym zdjęcia) oraz materiały Białostockiej Rady Seniorów.

Podlaska Redakcja Seniora Białystok