Białostocki Informator Dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON), który powstał w ramach projektu Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

Jest to strona internetowa, której adresatami są dorosłe osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności i ich rodziny, przyjaciele, opiekunowie, organizacje pozarządowe i instytucje funkcjonujące na terenie Białegostoku oraz wszyscy mieszkańcy miasta zainteresowani tematyką niepełnosprawności.

 

BIDON w przystępny sposób dostarczy informacji dotyczących uprawnień, ulg i świadczeń, przysługujących osobom z niepełnosprawnością, aktualnie realizowanych programów Miasta Białystok, programów celowych PFRON i innych informacji o ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, placówkach oświatowych i ich działaniach, skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powie też o sprzęcie rehabilitacyjnym i wszelkich instytucjach realizujących działania w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej na terenie Białegostoku, sposobu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych miejskich instytucji kultury, sztuki, uczelni wyższych itp. oraz wszelkich innych informacji, ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

BIDON będzie stanowił zwarte kompendium wiedzy o możliwościach, jakie osobom z niepełnosprawnościami oferuje Białystok. Znajdą się w nim aktualne dane, które obecnie są rozproszone na różnych stronach internetowych poszczególnych instytucji, urzędów czy organizacji pozarządowych. Osoby z niepełnosprawnością w jednym miejscu znajdą wszelkie potrzebne im informację, co pozwoli na podniesienie jakości ich życia i pełniejszy udział we wszystkich jego sferach.

Redakcja:  http://bidon.bialystok.pl

e-mail:redakcja@bidon.bialystok.pl

opracowała: Jolanta Falkowska
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok