Zajęcia komputerowe, artystyczne, kulinarne, ruchowe – to oferta skierowana do białostockich seniorów w nowo otwartym Klubie Senior +.

Ceremonia otwarcia Klubu Senior+ – Tadeusz Truskolaski, wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor MOPR Agnieszka Górska

25 stycznia 2022 roku oficjalnie otwarto Klub Senior + przy ul Białej w Białymstoku. Klub prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz  dofinansowaniu Miasta Białystok powstał pierwszy w tym mieście  Klub Senior +. Białystok otrzymał z ministerstwa 200 tys. złotych. 653 tys. złotych to dotacja z miejskiego budżetu. Pozwoliło to na dostosowanie istniejącego już Klubu Seniora do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stworzyć odpowiednie warunki, określone w programie Senior +. 

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Klubu

Są tu piękne jasne pomieszczenia przeznaczone na spotkania seniorów, na zajęcia ruchowe oraz pomieszczenie na zajęcia rehabilitacyjne z wyposażeniem. Jest w pełni wyposażony aneks kuchenny, który pozwoli rozwijać zainteresowania i pasje kulinarne, związane z prawidłowym żywieniem seniorów. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia o powierzchni 180 m2. Przy budynku powstanie ogród, miejsce wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Sam budynek znajduje się w centrum miasta z dobrym dojazdem z każdego osiedla. 

„W Białymstoku realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni i kontaktować się z innymi” – powiedział podczas otwarcia prezydent Tadeusz Truskolaski. „
„ Emerytura to taki wiek, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań” – dodał.

Sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych

W klubie będą odbywać się spotkania edukacyjne, między innymi  muzyczne, taneczne teatralne. Planowane są spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Seniorzy będą poznawać swoje miasto i okolice.  Jak powiedziano na otwarciu – życia na emeryturze nie da się przeżyć na siedząco, przed telewizorem, trzeba być aktywnym, poznawać nowych ludzi, zadbać o siebie.

Uczestnictwo w zajęciach w klubie jest bezpłatne. Już zgłaszają się chętni do udziału w różnych formach spędzenia wolnego czasu w Klubie Senior +. Z tej oferty mogą skorzystać mieszkańcy Białegostoku w wieku 60 +. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 879 77 40. 

Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok