Miasto Białystok od lat prowadzi aktywne działania wspierające białostockich seniorów. Realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą osoby starsze. Teraz Miasto we współpracy z Białostocką Radą Seniorów rozpoczyna nowy projekt „Siła Seniora”. 

„Siła Seniora” to projekt, który służy ograniczaniu wykluczenia społeczno-kulturalnego, polepszeniu jakości życia i poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym, a także nabywaniu przydatnej wiedzy praktycznej. Promuje aktywność ruchową, zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną. 

– W ramach projektu proponujemy trzy działania tematyczne, które wskazali sami seniorzy: „Edukacja cyfrowa – nie straszne seniorom nowinki technologiczne”, „Kultura i edukacja zdrowotna – zdrowo i kulturalnie z myślą o seniorach” i „Sport i rekreacja – sprawny senior to szczęśliwy senior”. Wszystkich starszych białostoczan zapraszamy do udziału w proponowanych przez nas działaniach – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

porady cyfrowe dla seniorów – plakat

Edukacja cyfrowa to punkt porad cyfrowych dla seniorów mieszkających w Białymstoku. Porady udzielane są stacjonarnie (indywidualnie lub grupowo), a w razie potrzeby telefonicznie. Obejmą doraźną pomoc i instruktaż obsługi sprzętu z zakresu podstawowej wiedzy teleinformatycznej. Punkt został ulokowany w Centrum Aktywności Społecznej. Będzie otwarty do 15 grudnia 2023 r. dwa razy w tygodniu – w poniedziałki (godz. 13.30-16.30) i środy (godz. 8.00-13.00).

Kultura i edukacja zdrowotna to tematyczne spotkania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Wykłady odbędą się w październiku i listopadzie 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej. Poprowadzą je specjaliści z doświadczeniem praktycznym w danej dziedzinie. Uczestnicy wykładów otrzymają bezpłatne bilety wstępu do kina Forum. Część z puli biletów zostanie zarezerwowana dla seniorów, którzy zdecydują się na założenie Karty Aktywnego Seniora. 

Sport i rekreacja to część projektu obejmująca promocję aktywności fizycznej. Na różnych osiedlach odbędzie się 60 godzin zajęć sportowych dedykowanych mieszkańcom powyżej 60. roku życia. Zajęcia będą obejmować aktywności dostosowane do wieku i możliwości uczestników (typu nordic walking, ćwiczenia korekcyjne). Będą odbywać się na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej (np. parki, boiska, siłownie pod chmurką).

zajęcia sportowe dla seniorów – plakat

Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się na stronie Centrum Aktywności Społecznej.

Już jutro (12 września) proponujemy zajęcia na osiedlu Wygoda. Zapraszamy do punktu zbiórki – na siłownię pod chmurką przy ul. Fredry („Balaton”). O godz. 8.00 będą to zajęcia nordic walking, a o godz. 9.00 będzie to gimnastyka. Warto sprawdzić w harmonogramie, kiedy będą odbywały się zajęcia na poszczególnych osiedlach.

„Siła Seniora” to projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Na aktywizację osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Miasto pozyskało 30 tys. zł.

W Białymstoku aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów – organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, której podstawowym celem działalności jest aktywizacja obywatelska osób starszych oraz wspieranie solidarności międzypokoleniowej. Seniorzy spotykają się wprowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie klubie Senior+ przy ul. Białej. Placówka organizuje zajęcia dla osób starszych – m.in. artystyczne, komputerowe i kulinarne, a także spotkania z ekspertami. Bierze w nich udział ok. 112 seniorów z Białegostoku. Miejscem spotkań, warsztatów i zajęć przygotowanych dla seniorów jest też Białostocki Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej. Ze środków miejskich finansowana jest też działalność Międzypokoleniowego Klubu Aktywności „Aktywne Starosielce”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Starosielce. W 2023 roku Miasto przekazało na jego funkcjonowanie 90 tys. zł. Mieszkańcy korzystający z oferty klubu uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach gimnastycznych, warsztatach rękodzielniczych, spotkaniach tematycznych, wyjściach do instytucji miejskich. W działalność zaangażowanych jest około 100 seniorów.

Białostoczanie w wieku 65 lat i więcej korzystają też z „opieki na odległość” – czyli opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskują niezbędną pomoc. Program prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Osoby starsze uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora (12 września, od godz. 8.15 rozpoczynają się zapisy do UZS. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek Miasto udziela pomocy środowiskowej organizowanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze i specjalistyczne, praca socjalna), a także stacjonarnej, zapewniającej opiekę w wyspecjalizowanych placówkach. 

Miasto wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” wspiera również seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych wykonywanych przez fachowców (tzw. złota rączka). Miasto na realizację tego zadania w 2023 roku przeznacza 110 tys. zł. W 2023 r. do końca czerwca z pomocy „złotej rączki” skorzystało już 291 seniorów. Fachowcy wykonali 380 drobnych napraw. Zlecenia dotyczyły między innymi wymiany uszczelek w oknach, naprawy lub wymiany klamek w drzwiach, baterii umywalkowych, spłuczek, zawieszania w łazience suszarek do ubrań, naprawy włączników.

Ponad 182 tys. zł Miasto przeznaczyło na dofinansowanie organizacji pozarządowych, dzięki czemu realizowane są m.in. takie projekty jak:

  • Aktywny Głuchy Senior III (Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”),
  • Aktywnie przez życie (Caritas Archidiecezji Białostockiej),
  • Jak zdrowo i mądrze się starzeć (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Tak),
  • Bezpieczny i szczęśliwy senior (Stowarzyszenie My dla Innych),
  • Senior – aktywny, zdrowy, spełniony (Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven).

Centrum Aktywności Społecznej udostępnia pomieszczenia w budynku przy ul. Św. Rocha 3 organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia +50, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie My dla Innych). Do sierpnia 2023 r. odbyło się 490 spotkań, w których uczestniczyło 5,9 tys. osób.

Miasto realizuje również działania w ramach Karty Aktywnego Seniora. Są skierowane do osób 60 plus mieszkających w Białymstoku. Jest to chociażby system ulg, preferencji i świadczeń udzielanych przez gminne jednostki organizacyjne Miasta, spółki miejskie i inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, firmy i przedsiębiorców, którzy uzyskali status partnera tego programu. Obecnie uprawnionych do korzystania z Karty Aktywnego Seniora jest ok. 73,1 tys. osób. Od początku trwania programu do początku września 2023 r. przystąpiło do niego ok. 20,9 tys. osób.

Do obejrzenia retransmisja konferencji prasowej:
https://www.facebook.com/bialystokUM/videos/1049576782866958

źródło: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok