Urząd Miejski w Białymstoku, zgodnie z zaleceniami rządu zorganizuje transport uprawnionych osób do punktów szczepień, lecz nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia.

karetka transportowa

Na szczepienie można zarejestrować się na trzy sposoby:

  • dzwoniąc na infolinię telefon 989’
  • skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta
  • dzwoniąc do wybranego punktu szczepień w Białymstoku

Szczegółowe informacje są dostępne  na stronie rządowej pod adresem www.gov.pl

Z bezpłatnego transportu do punktu szczepień (według wytycznych wojewody podlaskiego) mogą skorzystać:

  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N,
  • mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
  • mają ustalone z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
  • są mieszkańcami Białegostoku.

Osoba uprawniona do bezpłatnego przewozu, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć w nim oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Seniorzy, którzy rejestrują się przez infolinię 989 lub e-rejestrację, mogą zgłosić potrzebę transportu na szczepienie pod numerem telefonicznym 85 869 69 00. Takie przewozy mikrobusem przystosowanym do osób  niepełnosprawnych  można zgłaszać już od 18 stycznia. 

Aby skorzystać  z pomocy Miasta należy dzwonić pod numer telefonu 85 869 69 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00,  podając imię i nazwisko osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy pacjenta lub opiekuna pacjenta, imię i nazwisko pacjenta oraz jego PESEL i kryterium kwalifikujące do przewozu. Trzeba podać także adres zamieszkania pacjenta, adres punktu szczepień, datę i godzinę szczepienia.

Trzeba się jednak liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłoszonym terminie. Wtedy ustala się hierarchię  obsługi według  między innymi kolejności zgłoszeń. Miasto nie organizuje też przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dla osób, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. 

Źródło i zdjęcia: www.bialystok.pl                                                                       

 

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok