Bezpłatne warsztaty w Książnicy, już od września 2021 r. Książnica Podlaska będzie kontynuować realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „ – kierunek nowoczesność”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Partnerstwo dla książki. Wrota Podlasia patronują przedsięwzięciu.

Zrealizowane moduły szkoleniowe

Pracownicy bibliotek publicznych z województwa podlaskiego w I półroczu 2021 roku uczestniczyli w ramach projektu w dwóch modułach szkoleniowych. Doskonalenie zawodowe ph. Jak posługiwać się darmowymi narzędziami online do tworzenia oryginalnych materiałów graficznych? pozwoliło uczestnikom uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych. Kolejny blok Jak przygotować się do wystąpień w sieci, zmotywować się do działania w rzeczywistości wirtualnej, aby sprawnie i bez stresu prowadzić dialog z czytelnikiem? podniósł kompetencje osobiste nowoczesnych bibliotekarzy.

Plany szkoleniowe na jesień

Od września Dział Instrukcyjno –Metodyczny Książnicy Podlaskiej zaprasza podlaskich bibliotekarzy po kolejną porcję wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pomoże uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak wykorzystać środowisko internetu społecznościowego oraz mobilne technologie do pracy z użytkownikiem w bibliotece?
  2. Jak efektywnie animować i promować czytelnictwo i kulturę literacką w wirtualnej przestrzeni?
  3. Jak budować projekty kulturalne dla czytelników z wykorzystaniem narzędzi i zasobów sieciowych?
  4. Jak być kreatywnym i konstruować niebanalne wydarzenia dla różnych grup użytkowników?.

Zdobycie nowych kompetencji umożliwi bibliotekarzom naszego województwa realizację efektywniejszych inicjatyw (szczególnie w socjal mediach) w obszarach: animowania czytelnictwa, aktywizacji społeczności lokalnej, promowania usług bibliotek, działalności informacyjnej i komunikacji z młodym użytkownikiem oraz z seniorami.

Organizatorzy zapewniają słuchaczom catering, materiały biurowe i promocyjne, środki do dezynfekcji oraz noclegi.
Współorganizatorem zadania Bibliotek@(rz)-kierunek nowoczesność jest Podlaski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Patronat medialny nad projektem szkoleniowym objęły: Wrota Podlasia – Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego oraz Portal Seniorów Województwa Podlaskiego – podlaskisenior.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu szkoleniowego na stronie Książnicy Podlaskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok