Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku w bieżącym roku pozyskała dotację na szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Partnerstwo dla książki.

Projekt szkoleniowy Bibliotek@(rz)-kierunek nowoczesność realizowany będzie w miesiącach czerwiec – listopad 2021 r. Głównym celem proponowanego doskonalenia zawodowego jest uzyskanie przez bibliotekarzy województwa podlaskiego nowych umiejętności i kompetencji osobistych, zawodowych oraz informatycznych w zakresie skutecznej pracy z czytelnikiem oraz tworzenia nowoczesnej oferty bibliotecznej dla różnych grup odbiorców, z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Pięć modułów szkoleniowych oraz konferencja regionalna odbędzie się w formie online lub stacjonarnie – o ile będzie taka możliwość – w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą bibliotekarzom naszego województwa na skonstruowanie atrakcyjnej i nowoczesnej oferty czytelniczej dostosowanej do potrzeb ludzi młodych oraz seniorów, a także na podniesienie standardów usług oferowanych społeczności lokalnej.

Do realizacji szkoleń Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Podlaskiej zaprosił znanych trenerów, szkoleniowców i specjalistów z różnych dziedzin, mających praktykę w pracy z dorosłymi, wykorzystujących innowacyjne i aktywne metody szkoleniowe. Warsztaty poprowadzą: dr Grzegorz Gmiterek, Dominik Sołowiej, Cecylia Leonik, Maciej Rynarzewski, dr Marcin Karwowski i Reneta Wrona.

Współorganizatorzy w realizacji zadania Bibliotek@(rz)-kierunek nowoczesność to Podlaski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Patroni medialni wydarzenia: Wrota Podlasia – Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego, podlaskisenior.pl.

Szkolenia są bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapraszamy chętnych bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu szkoleniowego na stronie Książnicy Podlaskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora