250 budek lęgowych dla ptaków trafi do mieszkańców Białegostoku, którzy będą chcieli powiesić je na swojej działce, na terenie miasta. W niedzielę (13 lutego) 200 takich domków będzie można – po wypełnieniu ankiety – otrzymać w Parku Planty. To kolejne działania Miasta mające na celu ochronę przyrody i bioróżnorodności Białegostoku.

Prezydent Tadeusz Truskolaski na tle budek lęgowych, pokazuje jedną z nich

Budki lęgowe wykorzystywane są głównie przez małe ptaki – dziuplaki wtórne. Są to najczęściej sikory (bogatka, modraszka, uboga, czarnogłówka, czubatka, sosnówka), wróbel, mazurek, pleszka, kowalik, krętogłów, dzięciołek, muchołówka żałobna i białoszyja. W Białymstoku w takich budkach możemy spotkać przede wszystkim bogatki, modraszki, mazurki, wróble, pleszki, kowaliki, muchołówki żałobne.

200 budek Miasto przekaże mieszkańcom w najbliższą niedzielę, 13 lutego, od godz. 12.00 do 15.00. Będą czekały na chętnych w Parku Planty, w Alei Zakochanych (od strony ulicy Akademickiej).

– Już teraz chcemy zaproponować mieszkańcom Białegostoku, aby zaprosili ptaki do naszego miasta, do swoich ogrodów. Przygotowaliśmy budki, które można powiesić blisko domu i dzięki temu obserwować ptaki, jednocześnie tworząc im miejsce do lęgu. Chcemy w ten sposób zachęcić białostoczan do prowadzenia działań związanych z ochroną ptaków zamieszkujących teren miasta – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Jedna osoba będzie mogła otrzymać jedną budkę lęgową dla ptaków. Do każdej budki dołączona będzie ulotka z instrukcją dotycząca jej prawidłowego zawieszenia. Warunkiem otrzymania budki będzie powieszenie jej na terenie Białegostoku, w sposób zgodny z otrzymaną instrukcją.

Aby otrzymać budkę dla ptaków trzeba będzie wypełnić ankietę – wpisać imię i nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości, na terenie której zawieszona będzie budka, a także miejsce planowanej lokalizacji budki, tj. drzewo, budynek lub inne. Udział w akcji rozdawania budek lęgowych dla ptaków równoznaczny będzie z wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęcia budki w miejscu jej powieszenia. Ankieta będzie dostępna na miejscu oraz na stronie internetowej Miasta.

Regulamin i ankieta dostępne są w zakładce „Ochrona środowiska”.

Miasto kupiło w sumie 328 budek lęgowych dla ptaków za prawie 10 tys. zł. 78 budek trafi do placówek oświatowych – przedszkoli i szkół. Kolejne budki (50 sztuk) będą rozdawane mieszkańcom później, od 14 lutego od godz. 8.00, po przesłaniu ankiety na adres: budkidlaptakow@um.bialystok.pl.

źródło: www.bialystok.pl

zredagowała: Elżbieta Urban
Podlaska Redakcja Seniora Białystok