Teleopieka i usługi opiekuńcze dla podlaskich seniorów

Co to jest i jak działa teleopieka?  Jak skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego?. Praca Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych. Dobre praktyki w usługach opiekuńczych. To tematy kolejnego posiedzenia Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Nowy semestr

Studenci Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce 9 lutego 2020 r. rozpoczęli nowy semestr. Takiej frekwencji na spotkaniu inauguracyjnym nie było od lat. Sala Sokólskiego Ośrodka Kultury „pękała w szwach”, liczyłam na obecność około 60-70 osób, a na liście obecności było 121 pozycji.

Z pamiętnika słuchacza i prezesa UTW w Siemiatyczach

Początki mojej działalności społecznej były dość ograniczone, gdyż nie wiedziałem od czego zacząć, w jakim zakresie i w jakim kierunku. Swoją szansę postanowiłem wykorzystać w założonym, przez Burmistrza, Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym od siedmiu lat przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Od 2012 roku jestem słuchaczem UTW, a od 2018 roku jestem prezesem UTW w Siemiatyczach.

Akademia Trzeciego Wieku

W roku ubiegłym z myślą o seniorach powstała Akademia Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Trzecia Misja Uczelni” i adresowany jest do osób 60+.