Skrzynia? A może raczej kolorowy, malowany kufer, który zapełni się pracami seniorów z Polski, Litwy, Portugalii i Turcji, uczestniczących w międzynarodowym projekcie.

seminarium projektowe

Międzynarodowy projekt „Cultural and nature heritage is European strength and treasure” – CHEST oznacza: . „Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo jest siłą i bogactwem Europy”. Został przygotowany i będzie realizowany przez czterech partnerów: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Białymstoku (UTW), Centrum Edukacji Dorosłych z Wilna, Global Development Association (GDA) z Ankary i Senior University of Rio Maior z Portugalii. Rozpoczął się w październiku 2019 r. i potrwa 2 lata.

Zadaniem uczestników projektu jest poznanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego swoich regionów, a następnie zaprezentowanie go pozostałym uczestnikom, podczas spotkań edukacyjnych w organizacjach partnerskich. Opracowane zostaną również wspólne propozycje krajowych i ponadnarodowych szlaków tego dziedzictwa. Seniorzy będą je zwiedzać i promować.

Opisy odwiedzanych obiektów, opracowanych szlaków, informacje o kulturze i przyrodzie, zdjęcia i filmy zostaną przedstawione na wspólnych stronach internetowych projektu.

Jest więc szansa na zdobycie praktycznej wiedzy na temat rytuałów, zwyczajów i zabaw, obrzędów, rękodzielnictwa artystycznego i rzemiosła charakterystycznych dla dziedzictwa kulturowego regionów partnerów. Zaplanowane działania w projekcie „CHEST” to m.in.:

1. Nauczanie tradycyjnych pieśni ludowych i tańców oraz ich prezentacja w specjalnych otwartych spektaklach podczas międzynarodowych spotkań edukacyjnych.
2. Poznawanie ludowych tradycyjnych obrzędów weselnych i zwyczajów oraz poszukiwanie ich pozostałości we współczesnych zwyczajach weselnych we wszystkich krajach partnerskich.
3. Zorganizowanie ogólnodostępnych wystaw regionalnych eksponatów dziedzictwa kulturowego podczas edukacyjnych spotkań partnerskich.
4. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów przedstawiających obiekty i miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz tradycyjne obrzędy, zwyczaje, rytuały.
5. Zorganizowanie międzynarodowego konkursu i ogólnodostępnej wystawy najlepszych zdjęć i obrazów zwiedzanych miejsc i prezentowanych zdarzeń kulturalnych.
6. Opracowanie albumu poznanych szlaków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz książki przedstawiającej główną ideę projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na rzecz wspólnych wartości europejskich i wspólnej przyszłości Europy”.

Postanowiliśmy pokazać swoim partnerom projektowym wielokulturową historię Podlasia. Do uczestnictwa w tym projekcie zgłosiło się wielu słuchaczy UTW, reprezentujących różne sekcje. Podzieliliśmy się na cztery grupy, które przedstawią obrzędy weselne dawnych i współczesnych mieszkańców naszego regionu wyznania: rzymsko-katolickiego, prawosławnego, muzułmańskiego i mojżeszowego.

„Intensywnie pracujemy przygotowując prezentacje, seminaria, planując i organizując rajdy i wycieczki. Piszemy artykuły i relacje ze spotkań (a nawet piosenki), malujemy obrazy, robimy zdjęcia i kręcimy filmy, uczymy się języka angielskiego. A wszystko po to by zdobyć jak największą ilość punktów i zakwalifikować się na wyjazd na seminarium do jednego z partnerskich krajów. Podziwiam aktywność, zaangażowanie i kreatywność swoich koleżanek i kolegów” – mówi Danuta Sajur, główny koordynator projektu. .

Mamy nadzieję, że opracowane przez uczestników projektu CHEST szlaki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Polsce, w Portugalii, w Turcji i na Litwie zostaną włączone do europejskiej bazy danych takich szlaków.

(Źródło i zdjęcia: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku)

Opracowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok