O tym jak ważne jest rozpoznanie potrzeb osób starszych i tych z niepełnosprawnościami oraz znalezienie sposobów na realizację tych potrzeb dyskutowano w Korycinie. Debatę zorganizowało Stowarzyszenie ,,Potrzebni dla wsi” działające we wsi Dzięciołówka na terenie gminy Korycin.

plakat

11 grudnia 2023 w Urzędzie Gminy Korycin odbyła się debata w ramach projektu grantowego Sieci Splot. Misją Sieci SPLOT jest wspieranie tworzenia i działania różnych form samoorganizacji obywateli oraz kształtowanie przyjaznych im samorządów terytorialnych, państwa i przedsiębiorców. 

Stowarzyszenie „Potrzebni dla wsi” realizuje grant pod tytułem ,,Teatr Malowany” współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV ,,Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027 skierowany do mieszkańców gminy Korycin, szczególnie do osób starszych i niepełnosprawnych.

Debatę zatytułowano: ,,Co trzeba zrobić, aby osobom niepełnosprawnym i starszym żyło się w naszej gminie lepiej”?

Na to pytanie odpowiedzi udzielali, władze Gminy, dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz zaproszeni goście: aktywni seniorzy z gminy, członek Rady Seniorów z Białegostoku i specjalista do spraw dostępności. Wszyscy byli zgodni, że osoby niesamodzielne są bardzo ważną grupą w społeczeństwie lokalnym i należy zmotywować je do życia społecznego i kulturalnego. Problemem głównym jest brak komunikacji i niezbędny jest gminny samochód dla niepełnosprawnych. Duże miasta mają podobne problemy choć na pewno dostępność do ochrony zdrowia i placówek kulturalnych jest dużo łatwiejsza.

Seniorzy wyrazili potrzebę powołania Rady Seniorów, która stanowiłaby pas transmisyjny pomiędzy starszymi mieszkańcami a władzami gminy. Przedstawiciel Rady Seniorów zapewnił, że we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Rad Seniorów i z wcześniejszym uzgodnieniem z Wójtem gminy taka Rada powstanie na przełomie stycznia i lutego 2024 roku.

Specjalista do spraw dostępności zasugerował, że jedną z kluczowych potrzeb jest pozyskanie auta do transportu osób z niepełnosprawnościami. Możliwość transportu w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia w/w grupy mieszkańców.
Należy w pierwszej kolejności sprawdzić możliwość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programów UE oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Warto również rozważyć współpracę z przedsiębiorcami działającymi w obszarze Gminy. 

za stołem siedzą osoby prowadzące spotkanie

W uzupełnieniu inicjatywy utworzenia Rady Seniorów, warto, żeby w skład Rady wchodziły osoby z niepełnosprawnościami.
W kwestii osób zależnych, do których docierają pracownicy socjalni, należałoby przemyśleć pomysł osoby wspierającej pracownika, która sama korzystała z takiej pomocy a w chwili obecnej jest wysoko funkcjonująca. Do tego stworzenie „niezbędnika” w postaci papierowej broszury z ważnymi kontaktami byłoby dopełnieniem działań. 

Cenną inicjatywę i godną naśladowania przedstawiło Stowarzyszenie – utworzenie Banku Osób Niesamodzielnych. Stworzenie takiej bazy, będzie doskonałym narzędziem dla władz samorządu przy opracowywaniu programów i inicjatyw, aby odpowiednio je zaadresować. 

Debata jednoznacznie wykazała potrzebę rozwijania działań mających na celu poprawę usług wkluczających i opiekuńczych skierowanych do najsłabszych, czasem zupełnie niewidocznych, pozostawionych samych ze swoimi problemami członków naszych społeczności.

zdjęcia: Michał Różycki

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok