Wyniki badania łamią stereotypy. Seniorzy chcą się uczyć i chcą być aktywni we współczesnym świecie. Chęci na zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności dotyczą wielu dziedzin.

starsza kobieta w ciemnych okularach ze słuchawkami słucha muzyki

Raport z badania przeprowadzonego przez ABCsenior.com – Internetową szkołę dla seniora przy współpracy z fundacją Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w okresie 22.02 – 07.03.2024 r. 

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ang.Computer Assised Web Interview)* na docelowej grupie internautów w grupie środowiskowej 60+. Wzięły w niej udział organizacje senioralne, media społecznościowe oraz osoby indywidualne biorące udział w szkoleniach i kursach on-line prowadzonych w Internetowej szkole dla seniora ABCsenior.com. Badanie to z uwagi na dobór grupy docelowej nie jest reprezentatywne dla kraju. Jest zbiorem opinii osób aktywnych społecznie i cyfrowo.

W badaniu wzięło udział 1132 respondentów, w tym 82% to kobiety, a 18% mężczyźni.
34% biorących udział w ankiecie to mieszkańcy wsi i małych miasteczek.

Charakterystyka badanej grupy w przedziale wiekowym: 

42% – 61-70 lat
42% – 71-80 lat
9% – do 60 lat
7% – 81 i więcej lat

Wynik badania przeczy stereotypowi, że osoby w wieku sędziwym nie korzystają z sieci internetowej.
Dane przeprowadzonych badań pokazują, że osoby 60+ chcą się dalej kształcić i udoskonalać swoje umiejętności. Zapotrzebowanie na nową wiedzę dotyczy wielu dziedzin.

Kobiety, bez względu na miejsce zamieszkania, najczęściej interesuje tematyka dotycząca:

 • ruchu i aktywności sportowej
 • zdrowia w rozumieniu profilaktyki
 • wiedzy na temat zdrowego odżywiania się

Mężczyzn, bez względu na miejsce zamieszkania, również interesuje tematyka dotycząca:

 • ruchu i aktywności zawodowej
 • zdrowia w rozumieniu profilarki
  i dodatkowo nauki obsługi smartfona na zaawansowanym poziomie

29% badanych osób uczy się indywidualnie. Pozostała grupa – 71% badanych – woli uczyć się w grupie. Są to zajęcia on-line prowadzone w klubach, świetlicach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Kształcenie ustawiczne on-line najbardziej odpowiada seniorom w godzinach 10:00 – 11:00 (33,30%) i po godzinie 15:00 (23,32%). Preferowany czas trwania zajęć to 60 minut (66,17%).

W pytaniu otwartym „Czego jeszcze brakuje Ci w edukacji seniorów” najczęściej wskazywana była potrzeba związana z:

 • nauką języka angielskiego
 • psychologią rozwojową seniora
 • kulturą i sztuką
 • relacjami z dorosłymi dziećmi
 • podróżami – wycieczki on-line 
 • sztuczną inteligencją
 • ekologią
 • poradami prawnymi

Wyniki badania z 2023 roku pokazują, że potrzeby edukacyjne seniorów ewoluują. ABCSenior.com rozpoczęła działalność w 2020 roku. Najważniejszą potrzebą były wówczas informacje o zdrowiu w rozumieniu leczenia chorób oraz bezpieczeństwo sanitarne. W 2021 roku seniorzy interesowali się zdrowiem psychicznym i oczekiwali pomocy w radzeniu sobie z samotnością, wykluczeniem i poczuciem zagubienia. Od 2022 roku największym zainteresowaniem seniorów cieszyła się nauka obsługi smartfona na podstawowym poziomie oraz zakupy przez Internet.

Badanie przeprowadzone w 2023 roku pokazuje, że seniorom najbardziej potrzebna jest wiedza o zdrowiu w rozumieniu profilaktyki, wiedza o aktywności sportowej i zdrowym odżywianiu. Seniorzy wykazali zainteresowanie obsługą smartfona. Trzeba tutaj zaznaczyć, że poziom zaawansowany obsługi aparatu telefonicznego był wskazywany dwa razy częściej niż podstawowy.

Ludzie dojrzali chcą też uczyć się języka angielskiego, poszerzać wiedzę o ekologii i rozwoju psychicznym. Ważne są dla nich prawidłowe relacje z dziećmi i wnukami. W pakiecie zainteresowań seniorów jest też sztuczna inteligencja i porady prawne.

* CAWI – Jest to technika zbierania danych i informacji, w której respondent wypełnia ankietę w formie elektronicznej 

Źródło:

Raport z badania „Potrzeby edukacyjne osób dojrzałych” przeprowadzonego przez ABCsenior.com we współpracy z fundacją Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Zdjęcie: Strona tytułowa raportu ABCsenior.com

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok