***

Gdy człowiek
bawi się w Boga
Myśl goni myśl
Jak skruszyć
Jak zniewolić
Jak złamać.
Myśli wirują
Śnią o potędze
Wizja przyszłości
Lśni w blasku.
Mózg płata figle
Myśl-paranoja
Uwiera, wznosi się
Jak pająk nicią
Pajęczą oplata.
Człowiek czy Stwórca?
Wygrać czy przegrać?
Sąd ostateczny.

Prawa człowieka

Prawo kobiety
Prawo mężczyzny
Prawo dziecka.
Prawa człowieka
Do bycia, istnienia i tworzenia
W równości i tolerancji,
Godności i wolności
Bez niedomówień, lęku
I fałszywej skromności.
Prawa człowieka
W dekalogu spisane,
Mądrość ponadczasowa,
Energia wszechświata
Prawa człowieka
Deptane…

Tolerancja

Inny ty, inna ja
razem czy oddzielnie
w domu, pracy, kinie
na ulicy, w kawiarni,
na wiecu.
Razem czy przeciwko
w marszu czy kordonie
z kamieniem, z pałką
czy transparentem?
Tolerancja zbłądzona
Wyobraźnia zamknięta.
Prawa człowieka.

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok