Dlaczego warto zostać partnerem białostockiego programu Karta Aktywnego Seniora. Jakie korzyści płyną dla posiadaczy karty po 9 latach jej funkcjonowania, oczekiwania białostockich seniorów. To tematy, które zdominowały lutowe posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów (BRS).

trzy zasłuchane kobiety siedzą przy stole

29 lutego 2024 roku w Centrum Aktywności Społecznej (CAS) przy ul. św. Rocha odbyło się kolejne posiedzenie BRS. Oprócz jej członków wzięli w niej udział zaproszeni goście: Elżbieta Filipowicz – prezes zarządu Specjalistycznej Spółdzielni ,,Eskulap” i Izabela Niewiarowska – z-ca dyrektora CAS.

Izabela Niewiarowska pokrótce omówiła program Karty Aktywnego Seniora (KAS), która funkcjonuje w Białymstoku od niemal 9 lat. Została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku w czerwcu 2015 roku dla mieszkańców stolicy województwa 60+. Przystąpiło do niego 21 187 białostoczan, na ponad 70 000 uprawnionych. W 2023 roku wpłynęły 2 173 wnioski, a do końca lutego 2024 roku 319 osób zdecydowało się przystąpić do tego programu. 

KAS w swoich założeniach przewiduje takie działania, aby przyczynić się do integracji seniorów i ich aktywizacji w różnych sferach życia. Jej zadaniem jest umożliwienie i wspomaganie realizacji potrzeb w zakresie życia społecznego, wykorzystanie wolnego czasu i kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych.

W ramach tego programu, miejskie instytucje kultury takie jak: Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska w Białymstoku, Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury Śródmieście czy Muzeum Sybiru oferują seniorom 50% zniżki na ceny biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez te instytucje. Taką samą ulgę w biletach wstępu oferuje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji na miejskie pływalnie, Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy, Lodowisko BOSiR czy Epicentrum Nauki na Stadionie Miejskim. 

Oprócz białostockich instytucji, realizujących ten program, od 2019 roku zostali włączeni partnerzy z całej Polski – np studio fotograficzne w Warszawie lub zniżki w opłacie za zabiegi podczas pobytu na wczasach w jednym z kurortów na południu Polski. W ofercie zabrakło instytucji usługowych z Białegostoku. Chodzi przede wszystkim o usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne czy przewozowe, tak potrzebne seniorom na co dzień. 

Izabela Niewiarowska przekonywała, dlaczego warto zostać partnerem programu. Zyskuje się się grono stałych i zadowolonych klientów a przez to wyróżnia się na tle konkurencji. Buduje się pozytywny wizerunek firmy, dbającej o potrzeby klientów. Korzysta z nowej formy promocji i decyduje o zakresie towaru iusług objętych znizkami a także o wysokości przyznanego rabatu. Partner programu zobowiązuje się do oznaczeniu lokalu w miejscu widocznym logu programu Karta Aktywnego Seniora oraz umieszczenia informacji o udziale w programie. Miasto Białystok przyznaje m.in. tytułu ,,Firma Przyjazna Seniorom”, którego partner może używać w ramach promocji swojej działalności.

Elżbieta Filipowicz przedstawiła usługi skierowane do seniorów przez ,,Eskulap”. Placówka ta została ostatnio wzbogacona o usługi rehabilitacyjne z wykorzystaniem m.in. masażu wodnego i wirówki kończyn. Oferowana jest również usługa pobierania materiału w domu pacjenta. Posiada też najnowszej generacji sprzęt do mammografii. Przedstawiła też inne propozycje usług, skierowanych do seniorów. Dyskutowano, jakie usługi, skierowane do seniorów przez placówkę byłyby najlepsze im zarówno w ramach NFZ, jak również z uwzględnieniem Karty Aktywnego Seniora.

Podsumowując spotkanie uczestnicy stwierdzili, że nadal trzeba poszukiwać partnerów do programu KAS. Otrzymali też ulotki informacyjne na temat maratonu ,,Budżet Obywatelski 2025”, który odbędzie się w dniach 13 19 marca 2024 roku w CAS. 

zdjęcia: archiwum redakcji

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok