Edyta Geppert wspominała
… czy pamiętasz, jak to było …
i mnie na refleksje, wspominki też zebrało…

… czy pamiętasz jak to było
w księżycowej rosie
tyle gwiazdek nam świeciło
pachniało traw pokłosie…

Ja pamiętam jak to było
gdy niebo się nam otwierało
gdy czajka budziła o poranku
i słoneczko wstawało.

Bo i po co nam to było
gdy wstając i strzepując siano
myśląc, że do domu daleko
a tu już słoneczne rano…

Chyba po to Pan Bóg wiosnę stworzył
obsypywał sianem
promieniem słońca i kogutami
budził nad ranem
by potem…

… do pracy obowiązek goni
biegniemy
dziecko w kołysce popłakuje
może szef nie zauważy
że kondycja szwankuje…

Potem tylko czekać na telefon wnuka
prawdy nie opowie
ale nie oszuka.

Ja pamiętam jak to było
wtedy, pod gwiazdami
mieliśmy marzenia
żyliśmy marzeniami.

27 marca 2021

Stanisław Szymański