Rola dzielnicowego w budowaniu bezpieczeństwa. Omówienie różnego rodzaju metod oszustw i sposobu ich uniknięcia. Prezentacja Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu profilaktycznego ,,poMOC a nie przeMOC”. To tylko niektóre tematy spotkania z policją, prezentowane w dniu 21 września 2022 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

tyłem siedzą seniorzy słuchający wystąpienia policjantki

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Białymstoku: asp. Marta Gawieńczyk, asp. Joanna Gustak, dzielnicowa sierż. szt. Edyta Pasieka z Komisariatu Policji II w Białymstoku, dzielnicowa sierż. szt. .Katarzyna Kalisz, przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w osobach Mariusza Pęzy i Katarzyny Rakowskiej. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele środowiska seniorów z województwa lubelskiego z gmin Bychawa, Krzczonów i Wysokie przebywający z wizytą studyjną w Ośrodku Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w Białymstoku.

Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo seniorów. Dzielnicowa II Komisariatu Policji st. sierż. Edyta Pasieka omówiła istotną rolę dzielnicowego w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Jego działanie określa Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2016 roku. Na swoim terenie działania prowadzi rozpoznanie pod względem osobowym, terenowym zjawisk zdarzeń, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jego działanie to też profilaktyka społeczna i realizacja zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. Dzielnicowa zapoznała uczestników spotkania z inicjatywą II Komisariatu pt. ,,Seniorze, nie wiesz? Zadzwoń do dzielnicowego”. Jest to część programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. ,,Świadomy Senior=Bezpieczny Senior”. Głównym celem tego programu jest wyposażenie seniorów w taką wiedzę, aby nie stali się ofiarami oszustów, którzy opracowali do perfekcji metody manipulacji ofiar przestępstw. Przykładami oszustw są np. na dopłatę, na blika, na wnuczka, na policjanta, na węgiel, na 14 emeryturę. Prelegenci z policji przekazali praktyczne rady i pomysły, jak unikać oszustów. Mówili także o Krajowej Mapie Zagrożeń.

kobieta z mikrofonem przeprowadza wywiad z inna kobietą

Ważnym tematem poruszonym na spotkaniu przez policję to przemoc w rodzinie, gdzie ofiarami są najbardziej bezbronne, dzieci i osoby starsze. Jest to temat smutny ale bardzo życiowy. Policja i pomoc społeczna to instytucje, które w takich środowiskach stosują procedurę ,,Niebieskiej Karty”, monitorują funkcjonowanie środowiska objętego takim działaniem. Dlatego powstał Wojewódzki program profilaktyczny ,, poMOC a nie przeMOC”, dotyczący przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. 

Było też spojrzenie na bezpieczeństwo z perspektywy młodzieży w wystąpieniu Mariusza Pęzy, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

_

_– Szkoła to nie tylko miejsce, gdzie przekazuje się wiedzę uczniom i wychowuje. To nie tylko uczniowie ale też ich rodzice i dziadkowie. Trzeba pokazać młodzieży, z jakimi zagrożeniami może spotykać się młody człowiek, również starsze pokolenie, na przykład dziadkowie, czy sąsiedzi.. Cieszymy się, że współrealizacja projektu objęła też naszą szkołę. To jest wartość dodana – podsumował dyrektor.

przy komputerze widoczna ręka

Na spotkaniu podkreślono istotną rolę współpracy policji z Białostocką Radą Seniorów i Redakcją Podlaskiego Seniora, które są partnerami projektu. Członkowie Rad Seniorów z województwa lubelskiego zainteresowali się projektem białostockiej policji. Zadeklarowali, że będą więcej myśleć i obserwować, co się dzieje z bezpieczeństwem i poszanowaniem lubelskich seniorów. Anna Biegańska, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie zaprosiła przedstawicieli białostockiej policji do Wasilkowa, aby seniorzy poznali aspekty zapobiegania oszustwom, jak również poznali swego dzielnicowego i jego rolę. 

Michał Różycki z Białostockiej Rady Seniorów stwierdził, że nie wszystkie administracje budynków w Białymstoku wywiesiły na tablicach informacyjnych, na klatkach schodowych numer telefonu do dzielnicowego.
Potrzeba czasu, aby policja, dzielnicowy nie kojarzyli się negatywnie niektórym seniorom pamiętającym czasy PRL-u. i działania milicji z białymi palkami.

_

Kolejne spotkanie policji z seniorami 28 września 2022 roku w auli Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20. Będzie to konferencja naukowa nt. ,,Zagrożenie i bezpieczeństwo w życiu seniora”

zdjęcia : Centrum Aktywności Społecznej

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok