Masz pomysł na działania związane z ochroną drzew? Chcesz zadbać o te, które już rosną lub posadzić nowe? Do 6 czerwca 2019 r. trwa nabór w ramach trzeciej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 – inicjatywy społeczne”.

Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

                                                            foto: pixabay

 

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

O granty w maksymalnej wysokości 1500 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne z patronem.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

  • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
  • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególnościwłaściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
  • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie,w jaki sposób odczytywać krajobrazy

Konkurs trwa do 6 czerwca 2019 r. Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005, Informacje, regulamin konkursu oraz wniosek o realizację projektu dostępny na stronie OWOP

( źródło: materiały realizatora programu – OWOP)

Podlaska Redakcja Seniora Białystok