4 sierpnia w Białymstoku prezydent miasta Tadeusz Truskolaski i koordynator UNICEF-u do spraw reagowania kryzysowego w Polsce dr Rashed Mustafa Sarwar podpisali memorandum dotyczące współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną społecznością.

trzech mężczyzn stoi przed mikrofonami

Przed nami początek współpracy na niespotykaną dotąd w Białymstoku skalę z UNICEF-em.
Pomoc będzie kierowana głównie do najmłodszych: ukraińskich dzieci uciekających przed wojną, ale także do mieszkańców, którzy z tym problemem się stykają. W białostockich szkołach i przedszkolach uczy się już niemal 1000 ukraińskich uczniów, setki młodszych dzieci pozostają pod opieką rodziców.

Przy wsparciu UNICEF-u Miasto będzie realizować zadania z zakresu pomocy społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, i przede wszystkim – integracji społeczności ukraińskiej i polskiej.

Białystok i białostoczanie pomagają od momentu wybuchu wojny. Zbieramy pomoc materialną, wysyłamy transporty humanitarne do Ukrainy, mieszkańcy w domach goszczą uchodźców, Białostockie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewniło dach nad głową dziesiątkom dzieci z ukraińskich domów dziecka i rodzin zastępczych, we Lwowie jeżdżą dwa autobusy z Białegostoku. Ponadto lokalni przedsiębiorcy wypełnili tira 13 tonami darów, które trafiły do naszego miasta partnerskiego – Łucka. Wszystko to i wiele innych działań jest realizowanych dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, urzędników, ofiarności białostoczan, hojności białostockich przedsiębiorców, poświęceniu organizacji pozarządowych. Za co należą się wyrazy szacunku i podziękowania.

źródło i zdjęcia ze strony: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok