Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa serdecznie zaprasza Seniorów z Białegostoku  do udziału w nowym projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Aktywni +, na lata 2021 – 2025.

Program realizowany jest od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 i dedykowany do osób w wieku 65 + będącym mieszkańcami Białegostoku.

Chcemy poprawić jakość życia seniorów, zwiększyć ich świadomość w zakresie zdrowia oraz dostępu do informacji i praw pacjenta. Zależy nam na dotarciu do osób starszych, nieaktywnych społecznie, przede wszystkim samotnych, z problemami depresji i przewlekle chorych. Uczestnicy projektu spotkają się z lekarzem specjalistą geriatrii, otrzymają też wsparcie psychologiczne (także w wychodzeniu z kryzysu izolacji społecznej wywołanego epidemią COVID-19) oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach mających na celu ich aktywizację.

Poniżej lista szkoleń, warsztatów oraz spotkań:

I. Komponent edukacji o bezpieczeństwie zdrowotnym seniora:

  1. Spotkania z lekarzem specjalistą geriatrą na temat leczenia osób starszych oraz leczenia farmakologicznego przy występowaniu tzw. wielolekowości,
  2. Warsztaty zrównoważone żywienie seniora – kulinaria i zdrowe odżywianie w oparciu o ekologiczne produkty lokalne,
  1. szkolenie – wzmocnienie odporności psychicznej seniora,
  2. szkolenie porady prawne: usługi e-zdrowie dla seniora, prawa pacjenta seniora, opieka nad seniorem w czasie epidemii, przeciwdziałanie przemocy wobec seniora
  3. szkolenie formy rehabilitacji społecznej dla pacjenta seniora, powrót do aktywności po przejściu choroby,

II. Komponent weekendowy warsztat treningu bezpieczeństwa osobistego seniora, w tym w transporcie publicznym z ekspertami od bezpieczeństwa w Ośrodku Szkoleniowym GROM Group w Czerwonym Borze:

– treningi aktywności fizycznej dla seniora,

– szkolenie samoobrony dla seniora,

– szkolenie udzielania pierwszej pomocy,

III. Komponent edukacji o marce osobistej seniora, kampania społeczna Dla Zdrowej i Lepszej Starości:

  1. warsztat autoprezentacja i kreowanie marki osobistej seniora w social-media
  2. Kampania społeczna pod hasłem “Dla Zdrowej i Lepszej Starości”:

– akcje w social-media, na utworzonym profilu Facebook o starości, w tym akcje prezentujące Aktywnych Seniorów, akcje promujące wolontariat na rzecz bezpieczeństwa seniorów,

– otwarte spotkania z zaproszonymi gośćmi- Seniorami Influencerami, prezentującymi zdrowy i aktywny,

– tryb życia w wieku 65+, prowadzącymi aktywności typu blog, vlog i inne działania promocji w social media.

3. Międzypokoleniowy Klub Gry dla Seniorów i Młodzieży: 5 spotkań i międzypokoleniowy turniej gry w brydża.

Każdy z uczestników Programu zostanie wyposażony w „Dziennik Zdrowia”, w którym codziennie notował będzie swój stan zdrowia i dążył do realizacji wyznaczonego planu poprawy odporności zdrowotnej. Będzie wpisywał opinie po przebytym warsztacie lub spotkaniu, dzięki czemu przeprowadzona będzie ewaluacja uczestników.

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się również na stronie naszej Fundacji: www.fundacjafcis.pl

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora zadania we współpracy z radami osiedli, lokalnymi bibliotekami i szkołami oraz lokalnymi parafiami.

Zgłoszenia na warsztaty, spotkania, szkolenia dla seniorów będą przyjmowane na specjalnych formularzach. Utworzony zostanie regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie.

Chętni będą zobowiązani przedstawić wyrażenie woli uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, deklarację udziału w projekcie

Ostatni etap rekrutacji to stworzenie listy przyjętych i rezerwowych, podpisanie oświadczeń udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach grupy zostaną uzupełnione o zgłoszenia z listy rezerwowej. Do rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaangażowany specjalista coach doradzający najlepsze formy dla uczestników, wspomagający proces rekrutacji. Efektem działania będą listy uczestników.

Po zakończeniu rekrutacji, będzie sporządzony szczegółowy grafik zajęć.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Zapraszamy serdecznie

Ewa Wierzbicka – Nosal

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

fot. pixabay.com

Zredagowała Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora