Pierwszy w mieście Międzypokoleniowy Klub Gier Planszowych to oferta dla seniorów z Białegostoku. Oferuje bezpłatne zajęcia zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa w starszym wieku, spotkania z lekarzami geriatrami, ratownikami i innymi specjalistami.

Rusza projekt Dla Zdrowej i Lepszej Starości Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Jest to oferta skierowana do mieszkańców Białegostoku. Jedno ze spotkań rekrutacyjnych odbyło się 20 lipca 2021 roku w siedzibie fundacji przy ulicy Elektrycznej 8. Poprowadziła je Ewa Wierzbicka-Nosal, doświadczona edukatorka, zawodowo mediator sądowy, trenerka odporności psychicznej. Przybliżyła zebranym założenia i cele projektu oraz zasady rekrutacji. Uczestnicy spotkania wypełnili formularze, które dadzą podstawę zakwalifikowania do projektu.

Dla Zdrowej i Lepszej Starości  to, jak określa regulamin, program bezpieczeństwa zdrowotnego i marki osobistej seniora. Są to potrzeby zgłoszone przez samych seniorów, a opracowane przez specjalistów z dziedziny medycyny (geriatrii), prawa,  marketingu i bezpieczeństwa. Celem tych działań jest także wsparcie osób starszych w wychodzeniu z kryzysu i izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19, gdyż jest to grupa najbardziej narażona na wykluczenie społeczne.

Plakat reklamujący projekt

Projekt ten obejmuje następujące formy wsparcia w trzech modułach

 1. Edukacja o bezpieczeństwie zdrowotnym seniora

 • spotkania z lekarzem geriatrą, na którym będzie omawiany temat leczenia osób starszych przy występowaniu tzw. wielolekowości
 • warsztaty żywieniowe seniora – kulinaria i zdrowe odżywianie w oparciu o produkty lokalne
 • szkolenie – wzmocnienie odporności psychicznej seniora
 • szkolenie porady prawne – usługi e-zdrowie dla seniora, prawa pacjenta seniora, opieka nad seniorem w czasie epidemii, przeciwdziałania przemocy wobec seniora
 • szkolenie – formy rehabilitacji społecznej dla pacjenta seniora, powrót do aktywności po przejściu choroby
 1. Moduł weekendowy w Ośrodku Szkoleniowym GROM Group w Czerwonym Borze

 • treningi aktywności fizycznej dla seniora
 • szkolenie samoobrony dla seniora
 • szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy
 1. Edukacja o marce osobistej seniora, kampania społeczna Dla Zdrowej i Lepszej Starości

     będzie obejmować

 • warsztat autoprezentacja i kreowanie marki osobistej seniora w social media
 • kampania społeczna pod hasłem Dla Zdrowej i Lepszej Starości poprzez akcje w social media, w tym akcje prezentujące aktywnych seniorów na Facebooku
 • otwarte spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • Międzypokoleniowy Klub Gry dla Seniorów i Młodzieży i międzypokoleniowy turniej gry w brydża.

 

Uczestnikiem projektu może być każda osoba w wieku 65+ mieszkająca w Białymstoku, która z własnej woli chce uczestniczyć w projekcie i zostanie do niego zakwalifikowana na podstawie formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja uczestników trwa do 31 sierpnia 2021 roku. Więcej na temat projektu na stronie www.fundacjafcis.pl i pod numerem telefonu 518 295 670.

Druga część spotkania to dyskusja uczestników. Dr Eliza Szadkowska, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, osoba zarządzająca projektem i jego koordynator, podkreśliła, że organizatorzy projektu będą starali się sprostać oczekiwaniom uczestników. Potrzeba wyjścia z domu, samotność, nabycie dystansu do siebie i swoich wad, poznanie zdrowego trybu życia, to główny powód, że ta grupa zdecydowała się uczestniczyć w projekcie. Okazało się bowiem, że jej przeważająca część to seniorzy zamieszkujący osiedle TBS Bacieczki, więc znów wypłynął temat braku wielopokoleniowego klubu na tym osiedlu, o który grupa aktywnych seniorów, jego mieszkańców, bezskutecznie zabiega od wielu lat.

Projekt Dla Zdrowej i Lepszej Starości został sfinansowany z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Aktywni + na lata 2021 – 2025 oraz środków własnych Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Źródło: Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

fot. Krystyna Cylwik

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok