DO NINY- 23 czerwca 2022

Jesteś już po drugiej stronie…
Po tej lepszej… tej błękitnej…
Tam nie grozi nic już Tobie…
Teraz Tam… Twe życie kwitnie!

Pozostaną nam… wspomnienia…
Gorycz łez i smutku morze!
Nasze życie… jest jak książka…
Którą piszesz Ty… nasz Boże!

Pustkę, którą zostawiłaś…
Tu po Sobie… na tej Ziemi…
Pozostanie w naszych sercach…
Której nikt już nie wypełni!

Wiesław Lickiewicz