W telewizji Seniora TVS prezentujemy dziś 2 spoty filmowe pod wspólnym tytułem „Organizacje społeczne – dobra strona miasta”. Organizacje społeczne do niedawna były nazywane organizacjami pozarządowymi, ale okazało się, że nazwa ta nie była zrozumiała. Nazwa organizacje społeczne wskazuje też lepiej cel i sens istnienia tych organizacji.

Kampania filmowa ma na celu uświadomieniu mieszkańcom, decydentom samorządowym,  urzędnikom, przedsiębiorcom i mediom czym są zajmują się organizacje, jaki jest sens działania na rzecz społeczności i jakie miejsce społeczników w Federacji Białystok.

Jeśli chcesz obejrzeć spoty kliknij w zdjęcia poniżej:
spot 1

zabawa z dziećmi w świetlicy

spot 2

spotkanie organizacji pozarządowych w Białymstoku

Do spotów dodano napisy, aby umożliwIć ich oglądanie osobom niedowidzącym.

Kampanię zrealizowano w 2020 r. w ramach projektu Białostocka Akademia Pozarządowa ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
Telewizja seniora TVS