Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na Uniwersytecie Zdrowego Seniora. Uniwersytet Zdrowego Seniora przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zaprasza seniorów do zapisów w Sekretariacie Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB (pokój nr 111) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a.

Studentem Uniwersytetu Zdrowego Seniora może zostać każdy mieszkaniec Białegostoku i okolic, który ukończył 60 rok życia. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu. Nauka na UZS jest bezpłatna.
Do zasadniczych celów projektu należą: propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz w zakresie stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku, a także przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych.

Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej, przy zachowaniu rygorów sanitarnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, zaleceniach i wytycznych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W ramach zajęć, prowadzonych przez pracowników i studentów UMB, będzie można m.in. nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, dbania o swoje struny głosowe, podstawowych zasad profilaktyki chorób nowotworowych i chorób układu krążenia, itp.

Podczas siedmiu poprzednich edycji projektu absolwentami zostało 390 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Najstarszy student miał 91 lat.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu Zdrowego Seniora znajduje się na stronie www.umb.edu.pl/uzs.

Źródło: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej w Białymstoku.

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok