Jeszcze trzy miesiące temu wydawało się, że Federacja Białystok znalazła się w poważnym kryzysie i że grozi jej nawet samorozwiązanie. Dziś, po wyborach nowego Zarządu, wydaje się tak silna, jak nigdy dotąd.

od lewej członkini zarządu i członkini komisji rewizyjnej Federacji Białystok

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 29 września 2021. Jednak po wysłuchaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zebranie zostało przerwane, a wybory nowych władz – przełożone na grudzień. Pojawiły się głosy o niskiej frekwencji, nikłym zainteresowaniu zrzeszonych organizacji. Słowem: energia wygasła. Mówiło się nawet o całkiem realnej perspektywie samorozwiązania. 

Jednakże dotychczasowe dokonania Federacji, a także okoliczności zewnętrzne wskazywały na coś zupełnie innego. W 2021 r. FB obchodziła 10-lecie istnienia. W jej skład wchodzi 77 organizacji, co stawia ją w rzędzie najliczniejszych miejskich federacji w kraju. I wciąż przyjmuje nowych członków. Do tego ostatnio zmienił się klimat w mieście. Władze przeprowadziły wybory do nowej Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o co do dawna zabiegała Federacja. Powstała też nowa Białostocka Rada Seniorów, w której główną rolę odgrywają aktywiści organizacji zrzeszonych w FB. Czy to jest przejaw kryzysu?

21 grudnia 2021 odbyła się druga, wyborcza, część Walnego Zebrania. Przybyło 25 przedstawicieli organizacji członkowskich, co zważywszy na przedświąteczną porę, należy uznać za dobrą frekwencję. Nowy Zarząd został wybrany bez żadnych problemów.

Oto jego skład:

nowy 7_osobowy zarząd Federacji Białystok
  1. Rafał Średziński – Prezes;
  2. Marta Siemieniuk;
  3. Anna Tomulewicz;
  4. Marcin Kruhlej;
  5. Marta Chomaniuk:
  6. Mateusz Suchocki;
  7. Marta Małecka-Dobrogowska.

W nowych władzach znalazły się dwie osoby w poprzedniej kadencji (w tym prezes) oraz kilka nowych, ale z dużym doświadczeniem w swoich organizacjach i niewątpliwymi kwalifikacjami. Wygląda na to, że w Federacji są ludzie gotowi wziąć nią odpowiedzialność i że cieszą się oni zaufaniem większości członków. Można nawet zaryzykować pogląd, iż po dziesięciu latach funkcjonowania – Federacja Białystok osiągnęła dojrzałość. Udało się jej przetrwać próby politycznego rozgrywania, zniechęcenie z powodu braku postępów w relacjach z władzami miejskimi, „wrogie przejęcie’ rady działalności pożytku publicznego. W Zarządzie znaleźli się ludzie spoza kręgu nazwisk znanych od początku działalności. Jest to dowód witalności Federacji. I szansa na jej rozwój.

zdjęcia: Eliza Szadkowska

Jan Oniszczuk
prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski
redaktor naczelny gazety „Senior Podlaski”