Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki zostało zarejestrowane 2 listopada 2016 roku. W listopadzie 2021 roku minęło pięć lat jego działalności. Do Stowarzyszenia należą seniorzy w wieku 65 – 84. W jego ramach działa zespół wokalno-muzyczny Suwalskie Starszaki.

W roku 2016 zespół zrealizował trzy koncerty. Jeden z okazji Europejskiego Dnia Seniora i w dwóch kościołach koncerty Najpiękniejsze Kolędy Polskie.

W roku 2017 Zespół wykonał 34 koncerty na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Do najciekawszych należały występy na imprezach miejskich takich jak Dni Suwałk, Jarmark Folkloru, międzynarodowy projekt miasta „Sąsiedzi przy stole”. Wystąpił także na V Pikniku Integracyjnym oraz na Suwalskiej Majówce Stowarzyszeń.

Ciekawym doświadczeniem Zespołu była promocja artystycznej działalności suwalskich seniorów w Augustowie, Kowalach Oleckich oraz w Krzywym. Zespół współpracował z grupą plastyczną seniorów „Sztalugi” w SOK przy wernisażach, realizując tematyczne koncerty. Ponadto uczestniczył w spotkaniach ekumenicznych zespołów województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od początku działalności realizował koncerty na rzecz członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach, sekcji emerytów ZNP, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem” oraz koncertował w Ogrodzie Letnim Rozmarino  i  w Klubie Seniora Chopina 6a. Został również zaproszony przez SOK do udziału w X Festiwalu Bluesowym  Suwałkach. Z tej okazji kierownik muzyczny skomponował piosenkę  „Suwalski walczyk dla bluesa nad Czarną Hańczą”. Przeprowadzono warsztaty piosenki z prawie stu seniorami z Suwałk i piosenka została przez te osoby wykonana na inauguracji festiwalu na ul. Chłodnej. Był to wspaniały przykład artystycznej aktywności suwalskich seniorów.

W roku 2017 Zespół rozpoczął realizację projektu edukacji kulturalnej „Miejska Akademia Twórczości – ze Starszakami z przytupem i muzyką po Pogodnych Suwałkach”. Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Suwałki. W ramach działalności charytatywnej zrealizowano cztery koncerty w Hospicjum Suwalskim.

W roku 2018 Zespół otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za aktywizację kulturalną, artystyczną i społeczną suwalskich seniorów. W tym roku kontynuowany był kolejny projekt artystyczny „MAT w Pogodnych Suwałkach czyli Miejska Akademia Tradycji”. Było to pięć wydarzeń kulturalnych, umiejscowionych w strategicznych punktach miasta. Stworzyły one przyjazną atmosferę sprzyjająca rozwijaniu twórczości artystycznej suwalskich seniorów. Jej efektem było zwiększenie udział starszych mieszkańców Suwałk w imprezach miejskich i międzynarodowych.

Koncerty połączone były z warsztatami wokalnymi. Widzowie byli nie tylko odbiorcami, ale czynnie uczestniczyli w działaniach kulturalnych. W roku 2018 Zespół zrealizował 25 koncertów. Najciekawsze to koncert w Czerniachowsku w Rosji podczas Dni Kultury Polskiej, udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Filipowie, Suwalski Jarmark folkloru, Dni Suwałk, Europejski Dzień Seniora. Zrealizowano również dwa koncerty charytatywne w Suwalskim Hospicjum.

W roku 2019 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „MAT w Pogodnych Suwałkach – czyli historia szczęścia Suwalczan zapisana w pamięci”, dofinansowany z budżetu miasta Suwałk. W ramach realizacji projektu Zespół zrealizował 22 koncerty dla mieszkańców miasta i okolicy. Do najciekawszych należały koncerty w suwalskich parafiach, w UTW, koncert podczas Międzynarodowych Mistrzostw w Strzelaniu z LOK, podczas Jarmarku Folkloru, podczas Europejskiego Dnia Seniora w SOK, ZŁAZ u Harcerzy – współpraca z harcerzami z Hufca Suwałki, koncert  dla mieszkańców gminy Przerośl oraz gminy Filipów,  koncerty dla klubów seniora, koncert z okazji święta Ogródków Działkowych, udział w festynie ekologicznym w Białej Oleckiej, koncert podczas Majówki Stowarzyszeń, koncert podczas Międzynarodowego projektu miasta Suwałki „Sąsiedzi przy stole” , koncerty w sanatorium w Augustowie i podczas II Artystycznych Spotkań Pokoleń w Suwalskim Ośrodku Kultury. Ponadto kontynuowane były koncerty charytatywne w Hospicjum Suwalskim.

W roku 2020 Stowarzyszenie realizowało projekt dofinansowany przez samorząd miasta Suwałk „MAT w Pogodnych Suwałkach -Wiwat 300 lat.” Było to aktywne włączenie Zespołu do imprez uświetniających obchody Jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Zespół zrealizował 5 koncertów wraz z warsztatami wokalnymi w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, w klubie seniora Chopina 6a, podczas Dni Suwałk, w Galerii Sztuki Stara Łaźnia przy współpracy z Salonem Literackim ERATO oraz w Parafii Błogosławionej Anieli Salawy w Suwałkach.

W roku 2021 Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego przez samorząd miasta Suwałki „MAT w Pogodnych Suwałkach – Między nami pokoleniami”. Podczas „Pikniku Ukraińskiego – Sąsiedzi przy stole” Zespół wystąpił w koncercie „Siła muzyki w przyjaźni”, który powtórzył w gminie Filipów. Jest to początek współpracy międzypokoleniowej ze Stowarzyszeniem Związku Ukraińców w Suwałkach.

Odbył się także koncert „Między nami pokoleniami” przy współpracy z zespołami seniorów, Przedszkolem Nr 5 w Suwałkach, Szkołą Podstawową Nr 6 w Suwałkach oraz Zespołem Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, który obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia działalności.

Ponadto po raz pierwszy Stowarzyszenie pozyskało akceptację Marszalka Województwa Podlaskiego na realizację projektu „SWAT czyli Suwalska Wielopokoleniowa Akademia Tradycji – poznajmy się w Podlaskiem”. W ramach projektu Zespół wykonał 2 koncerty „11 Listopada – Święto Niepodległości” oraz „Można wybaczyć, ale nigdy zapomnieć”, koncert upamiętniający bohaterów i ofiary stanu wojennego, ogłoszonego 40 lat temu.

Łącznie w roku 2021 Zespół Suwalskie Starszaki zrealizował 92 działania kulturalno-artystyczne dla mieszkańców miasta Suwałk, powiatu suwalskiego, augustowskiego, województwa warmińsko–mazurskiego. Zwracano szczególną uwagę na przekaz międzypokoleniowy oraz współpracę z różnorodnymi stowarzyszeniami, przedszkolami, szkołami, harcerzami, instytucjami kultury, sanatoriami, Parafią Rzymskokatolicką i Ewangelicko-Augsburską. Wszystkie te działania w ramach realizacji projektów Miejskiej Akademii Tradycji.

Zespół, poprzez realizację zadań kulturalnych, przyczynił się do poszerzenia aktywności seniorów, organizował spotkania artystyczne dla seniorów, którzy do tej pory nie mieli możliwości udziału w przedsięwzięciach artystycznych.

Dzięki tak realizowanym projektom, mieszkańcy dowiadują się o proponowanych działaniach kulturalnych i mają możliwość otrzymania bezpośrednio ulotek, folderów, informatorów, pocztówek pamiątkowych.

Członkowie Zespołu często występują w lokalnych mediach z informacjami, materiały informacyjne zamieszczane są na Facebooku, stronach internetowych. Zespół spełnia nieocenioną rolę w promocji kultury na terenie miasta i poza nim. Pielęgnuje i propaguje suwalskie tradycje dobrego spędzania czasu wolnego seniorów, integruje ich poprzez edukację kulturalną.

Młodemu pokoleniu pokazuje historię tradycji domowych, etykę zachowania w rodzinach. Działalności Zespołu  pozwala rozwijać pasje i umiejętności  artystyczne seniorów 70+. Poprzez edukację muzyczną zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych  większą ilość odbiorców i uczestników tego przedziału wiekowego. Ludzie ci są skarbnicą wiedzy o historii Suwałk.

Występom Zespołu towarzyszą wystawy fotograficzne, dokumentujące wydarzenia kulturalne, na przykład „Suwalscy seniorzy w artystycznej  pasji” oraz „Między nami pokoleniami”.

Mottem naczelnym działań Zespołu  jest „Przekaz pokoleniowy – ocalić od zapomnienia”.

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki

Zdjęcia autorstwa Teresy Wysockiej Kluczny przedstawiają przekrój działalności Suwalskich Starszaków

1/9