Podczas Rodzinnej Niedzieli w Skansenie zatytułowanej „Drewno na podlaskiej wsi” można będzie, zwiedzając wystawy, zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania tego surowca i wykorzystywania go w budownictwie, przyjrzeć się drewnianym przedmiotom, bez których dawniej trudno byłoby wyobrazić sobie życie na wsi.

  • Niedziela, 30 kwietnia 2023, 12:00-15:00

Spacer po skansenie będzie okazją do przyjrzenia się bliżej gatunkom drzew i krzewów, które otaczają zabytkową architekturę. Zapraszamy w niedzielę – 30 kwietnia o godz. 12.00. Zapisy: 730 538 400 lub etnografia@pmkl.pl

Rodzinna Niedziela w Skansenie, którą poprowadzi Przemysław Sianko – kierownik Działu Etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, rozpocznie się od zwiedzania kuratorskiego wystawy stałej „Dawne leśnictwo na Podlasiu” w stodole z Czarnej Białostockiej. Ekspozycja prezentuje kilka ważnych aspektów tradycyjnego wykorzystania lasów na terenie naszego województwa, jak zbieractwo, łowiectwo czy bartnictwo i pszczelarstwo. Ważnym tematem jest też dawne przemysłowe pozyskiwanie i wykorzystywanie drewna i innych surowców drzewnych oraz ich przerób na miejscu pozyskania. Najistotniejsze były tu zakłady do suchej destylacji drewna (majdany i mielerze), które funkcjonowały w puszczach.

Bogatsi o wrażenia ze zwiedzania wystawy, uczestnicy Rodzinnej Niedzieli udadzą się na spacer po terenie Muzeum, by poszukać różnych gatunków drzew i krzewów o znaczeniu gospodarczym. Będą mogli dowiedzieć się, jakie były (i czasami są nadal) sposoby wykorzystywania drewna, kory, łyka, korzeni czy liści różnych gatunków drzew typowych dla Podlasia.

Spotkanie zakończy się w chałupie z Tymianek-Buci, na wystawie wnętrza mieszkalnego, gdzie można będzie się wykazać zdobytą wcześniej wiedzą, wskazując drewniane przedmioty i określając gatunki drzew, z których zostały wykonane.

KTO TAK PIĘKNIE W DRZEWACH ŚPIEWA?

  • Poniedziałek, 1 maja 2023, 11:00-13:00 I 13.00-15.00

„Kto tak pięknie w drzewach śpiewa?” Wszystkich, których to interesuje zapraszamy na spacer ornitologiczny po skansenie  01 maja 2023 r o godz. 11.00 lub 13.00. Swoją wiedzą o ptakach podzieli się ornitolog z Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt – Piotr Świętochowski. Grupy nie mogą być liczne, maksymalnie 20 osób, dlatego obowiązują zapisy – 509 336 816, edukacja@pmkl.pl.  Cena zajęć – 15 zł/os.

Jakie ptaki żyją dziko na Podlasiu, jakie miejsca wybierają sobie poszczególne gatunki na siedliska, które z nich wolą żyć na bagnach, które w lesie, a które wybierają sobie takie miejsca, jak skansen, gdzie nie brakuje ani drzew, ani otwartej przestrzeni? O tym wszystkim można będzie usłyszeć w malowniczej scenerii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, a ponieważ wiosna to idealny moment na prowadzenie obserwacji, z całą pewnością podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć mieszkających tu dzięcioła, kowalika, sójkę czy jerzyka. Może warto zabrać ze sobą lornetkę?

Wiedzę o zwyczajach skrzydlatych mieszkańców Podlasia, ich jadłospisie i ulubionych miejscach gniazdowania uzupełnią informacje o tym, jak powinniśmy się wobec nich zachowywać, żeby nie szkodzić, a pomóc. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej stanęła niedawno tablica edukacyjna dotycząca budek lęgowych. To temat bardzo aktualny, bo właśnie trwa okres lęgowy wielu gatunków, i ona też będzie jednym z tematów spaceru ornitologicznego. Wiosna dopiero się zaczęła, ale czas mija szybko, dlatego podczas spotkania poświęconego ptakom nie zbraknie informacji o tym, jak je dokarmiać zimą.

JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT WIEJSKIEGO DZIECKA?

  • Środa, 3 maja 2023, 11:00-14:00

Jak wyglądało dzieciństwo na dawnej podlaskiej wsi? Żeby się o tym dowiedzieć trzeba przyjść do skansenu w środę 3 maja o godz. 11.00. W chałupie z Dąbrowy-Moczydeł, gdzie czynna jest wystawa wnętrza z okresu międzywojennego, można zobaczyć wiele zabytkowych przedmiotów związanych właśnie z dzieciństwem. Autorka – Monika Siemieniuk, która opracowała katalog do ekspozycji, będzie osobiście oprowadzać po wystawie. Na uczestników spotkania czekają też warsztaty wykonywania drewnianych zabawek oraz gry i zabawy ruchowe, które przed laty umilały czas wiejskim dzieciom.

Wystawa w chałupie z Dąbrowy-Moczydeł nie jest poświęcona wyłącznie dzieciństwu. To wnętrze wiejskiego domu, w którym w okresie międzywojennym mieszkała dość zamożna wielopokoleniowa rodzina pochodzenia szlacheckiego. Jednak zabytków związanych z dzieciństwem zaprezentowano tam więcej niż na innych ekspozycjach pokazujących dawne wyposażenie wiejskich domów i właśnie im przyjrzała się bliżej autorka w katalogu zatytułowanym „Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia”. Na podstawie muzealiów z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej opowiedziała o życiu najmłodszych mieszkańców podlaskiej wsi: ich codzienności wypełnionej ciężką pracą, przerywaną chwilami rozrywki, najważniejszych wydarzeniach, jak chrzest czy pierwsza komunia święta, problemach związanych z edukacją.

Poświęcone dzieciństwu spotkanie w długi majowy weekend będzie okazją do poszerzenia wiedzy o tej części tradycji naszego regionu, ale też do świetnej zabawy. Oprowadzaniu tematycznemu po wystawie będą towarzyszyć warsztaty wykonywania zabawek z drewna dla całych rodzin, gry i zabawy dla dzieci, te dawniej bardzo popularne, a dziś – w epoce smartfonów – już prawie zapomniane.

Źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaska Redakcja Seniora Białystok