Zakończyła się V Edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej (UPP) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

program zajęć

W zakończonej w czerwcu 2020 roku edycji uczestniczyło 44 studentów seniorów, absolwentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora. To były specyficzne studia. Zgodnie z harmonogramem zajęć słuchacze mieli poznać m.in. najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące w podeszłym wieku a także istotne informacje poruszające tematykę uzależnień w tej grupie wiekowej. Miały to być wykłady prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W programie znalazły się też wykłady o samotności, która jest głównym problemem społecznym osób starszych, zaburzeniach otępiennych,  wykład o prawach pacjenta psychiatrycznego. Seniorzy mieli dowiedzieć się, co zrobić z depresją, co zrobić z lękiem, gdy nie rozumieją swoich myśli i zachowań a chcą sobie pomóc. Była też nadzieja samych studentów na kontynuację znajomości zawartych w poprzednim roku akademickim i okazja do ponownych spotkań.

Rozpoczynając kolejny rok akademicki 18 lutego 2020 r. władze uczelni, ani sami studenci seniorzy nie mogli przewidzieć, że przyjdzie wszystkim zmierzyć się z trudami pandemii. Z dnia na dzień a właściwie w jednej chwili, w czasie trwania wykładów w marcu władze uczelni zdecydowały o przerwaniu zajęć. Dzięki zaangażowaniu autorów projektu  ciąg dalszy wykładów, zgodnie z harmonogramem, studenci otrzymywali  drogą mailową. Niestety nie dane było absolwentom Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej spotkać się na uroczystym wręczeniu dyplomów ukończenia nauki. Każdy z nich otrzymał go drogą pocztową. Miłym akcentem było dołączenie zbiorowej publikacji naukowej “Psychogeriatria”. Jak powiedziała jedna z absolwentek UPP będzie ona doskonałym poszerzeniem wiedzy nabytej w tym roku akademickim.

dyplom i publikacja naukowa

Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej to prozdrowotne projekty naukowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ich adresatami byli mieszkańcy stolicy Podlasia powyżej 60 roku życia. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawowała prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak a koordynatorem był dr hab. Mateusz Cybulski. Działanie naukowców wspierało Stowarzyszenie Pro Salute oraz Urząd Miejski w Białymstoku. Chętnych do nauki było wielu, toteż wprowadzono limitowanie naborów. Najstarszy student senior miał 90 lat. To przykład, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Seniorzy niejednokrotnie, chociaż sami potrzebują wsparcia, są opiekunami jeszcze starszych od siebie osób – rodziców, kuzynów. Wiedza zdobyta na wykładach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej pomoże w tej opiece i będzie dla nich drogowskazem co robić, aby jesień życia była radością przeżywania każdego dnia.

 

(foto: Krystyna Cylwik)

 Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok