Rady seniorów to w założeniu aktywne przedstawicielstwo społeczne środowiska osób 60+. To też odpowiedź na realne potrzeby osób starszych w naszym kraju, regionie, mieście, gminie. Dla samorządowców to nowoczesny sposób dialogu z mieszkańcami.

Kiedy w Polsce powstawały pierwsze rady seniorów, w Białymstoku panowała na ten temat cisza.  Jednak grupa inicjatywna białostoczan 60+na czele ze Stowarzyszeniem Akademia plus 50,  sprawiła,  że po dwóch latach konsultacji 18 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Białegostoku wręczył akty powołania 15 członkom Miejskiej Rady Seniorów. Samorząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców zyskał sojusznika merytorycznego, który powinien dzielić się wiedzą o potrzebach, problemach, często niewidocznych z perspektywy urzędniczej. To jest bardzo ważny sposób wymiany wiedzy między obywatelem a ratuszem. Dziś jest coraz więcej seniorów, którzy sami chcą kształtować swoją przyszłość..

Polska ustawa określa funkcje rady seniorów jako “konsultacyjne, doradcze i inicjatywne”. W praktyce bywa różnie. Dlatego potrzebna jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych we współpracy z samorządami. Na taką wymianę doświadczeń na zaproszenie Centrum Aktywności Społecznej  przyjechała do Białymstoku 7 sierpnia 2019 r.  Rada Olsztyńskich Seniorów.

Lucjan Jędraszewski – szef Rady Olsztyńskich Seniorów przywiózł ze sobą niezwykle silną ekipę, która przedstawiła  działania inicjowane przez Radę na rzecz olsztynian 60+. A dzieje się wiele w Olsztynie. Dla prawie 50-tysięcznej rzeszy seniorów grodu nad Łyną są to działania przynoszące wymierne efekty. Pięć merytorycznych zespołów rady spotyka się co miesiąc (w razie potrzeby częściej) aby omawiać potrzeby seniorów, zgłaszanych przez nich samych w czasie dyżurów członków rady. Są one sukcesywnie konsultowane i przekazywane olsztyńskim samorządowcom. O tych działaniach rada informuje na swojej stronie internetowej i okazjonalnie w mediach.

Jak każda rada tak i ta z Olsztyna potrzebuje szkoleń z zakresu właściwego funkcjonowania i dobrej współpracy z samorządem.. Potrzebne  jest także doradztwo eksperckie, kontakty z innymi radami w Polsce i krajami Europy Zachodniej, rozwijanie e-edukacji. Bardzo jest ważna współpraca z samorządem, spotkania z prezydentem Olsztyna i możliwość wystąpienia przewodniczącego na sesjach Rady Miasta.

Olsztyńscy seniorzy mają możliwość korzystania ze strony www.senior.olsztyn.eu, gdzie znajdą aktualne i zarchiwizowane informacje dotyczące seniorów. Został też wydany w formie elektronicznej i papierowej Informator Olsztyńskiego Seniora. gdzie w przystępny sposób zawarto najważniejsze informacje – telefony i adresy instytucji, które mogą zainteresować seniorów. Znajdziemy tu krótki rys o założeniach polityki senioralnej, Radzie Olsztyńskich Seniorów,  dialogu społecznym. Zagłębiając się w treść publikacji czytamy o aktywizacji seniorów, znajdujemy porady dla niepełnosprawnych i tych, którzy są na pograniczu wykluczenia społecznego. Obszerny wykaz adresów i telefonów placówek służby zdrowia i rehabilitacji to oddzielny rozdział informatora. Są adresy i telefony instytucji kultury: bibliotek, Filharmonii, kin, teatrów, centrów kultury, czy informacje o kościołach i posługach duszpasterskich. Jest tu także poradnictwo z zakresu, jak uniknąć czyhających na seniorów zagrożeń, wszelkiego rodzaju oszustw, kradzieży czy stosowanej wobec nich przemocy. Olsztyński senior może przeczytać, gdzie udać się po nieodpłatną poradę prawną z  zakresu wyrobienia dokumentów jak np. dowodu osobistego czy paszportu. To też przewodnik na temat postępowania w sprawach spadkowych, czy w przypadku śmierci współmałżonka. Są adresy lecznic weterynaryjnych dla czworonożnych pupili. Opisane zostały zasady stosowania ulg dla seniorów w zakresie komunikacji miejskiej i ogólnokrajowej czy stosowane w opłatach RTV.

Bardzo zainteresował mnie rozdział “Miejsca Przyjazne Seniorom”. W Olsztynie jest ich aż 70, gdzie senior może liczyć na specjalne traktowanie i rabaty usługodawcy. Są to instytucje kultury, kawiarnie, restauracje, centra handlowe, małe osiedlowe sklepy, usługi stomatologiczne, prawidłowego odżywiania, centra sportu i rekreacji, rehabilitacji, zakłady okulistyczne, fotograficzne, fryzjerskie, usługi kosmetyczne, szewskie i kwiaciarnie, usługi przewozowe (taksówki miejskie),  usługi fryzjerskie dla psów.

Niewiele dowiedzieli się olsztyńscy seniorzy o działaniach Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Nie było prezentacji, nie było przewodniczącego.  Ci, którzy przyszli na spotkanie, nie podjęli dyskusji ze swymi olsztyńskimi kolegami. Ich nieliczne odpowiedzi na pytania zadawane przez olsztynian potwierdziły, że na półmetku swojej czteroletniej kadencji niektórzy członkowie białostockiej rady nadal nie rozumieją swojej roli członka rady, wybranej przez białostockich seniorów. Zrobiła to na szczęście Anna Pawłowska – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pełniąca podczas spotkania honory gospodyni miejsca.  Przedstawiła historię powstania Rady, białostocki informator dla seniorów wydany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Podjęła też temat konkursu “Miejsce przyjazne seniorom”; zgłoszone do konkursu miejsca oceniali członkowie białostockiej Rady. Zaprosiła też do przedstawienia swojej aktywności na rzecz seniorów przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Spe Salvi, które realizuje projekty „Jadłodzielnia” i  „Złota rączka” praz Stowarzyszenie Szukamy Polski, które wraz z Podlaską Redakcją Seniora przedstawiło portal podlaskisenior.pl, opowiedziało o konkursach literackim i fotograficznym oraz spotkaniach w kawiarence seniora w ramach projektu „Między nami seniorami” – współfinansowanego ze środków Miasta Białystok.

Obie rady olsztyńska i białostocka zapoznały się  z dobrymi praktykami na rzecz osób 60+ podczas wizyty studyjnej w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.. Obie uczestniczyły w  szkoleniach na temat współpracy z samorządami. Olsztyńska włączyła w swoje działania zdobytą wiedzę. Zamieszczone na stronie internetowej  Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku protokoły z jej posiedzeń rady świadczą, że były podejmowane jakieś działania na rzecz białostockich seniorów ale jak dotąd, nieskutecznie. Potrzebna jest większa aktywność i zaangażowanie rady w swoje działanie. Jej rolą jest doradzanie konsultowanie i opiniowanie działań samorządów lokalnych w zakresie polityki senioralnej. Czy Białostocka Miejska Rada Seniorów wykorzysta doświadczenie gości z Olsztyna?  Niemal 70-tysięczna rzesza białostockich seniorów czeka na to.

(foto: Krystyna Cylwik)

 

                                                                                   Krystyna  Cylwik
Podlaska  Redakcja Seniora Białystok