Tylko do 29 lipca można będzie oglądać w Książnicy Podlaskiej, wystawę obrazów namalowanych przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, w ramach międzynarodowego projektu CHEST.

Obrazy przedstawiają dziedzictwo narodowe i przyrodnicze Polski (głównie Podlasia), a także Litwy i Turcji naszych partnerów uczestniczących w projekcie. Widzimy pałace, zamki, budynki sakralne, wiejskie chaty i inne zabudowania wiejskie, tradycje i zwyczaje ludowe oraz pejzaże.

Powstało 46 obrazów namalowanych przez 33 osoby, członkinie i członków sekcji malarskich „Kolor” i „Pędzel”, działających przy UTW. Artystyczną pieczę nad malującymi seniorami – amatorami, sprawowały profesjonalne artystki, instruktorki: sekcji „Kolor” – Maria Kraszewska i sekcji „Pędzel” – Anna Ralicka-Perkowska. Obie plastyczki również włączyły się do tego szczytnego projektu malując i wystawiając dwa swoje obrazy.
Prace zostały wykonane na płótnie, głównie techniką olejną lub akrylową, ale są też i dwie akwarele.
Korzystając z uprzejmości Książnicy Podlaskiej obrazy zostały wystawione w Galerii Parter w siedzibie Książnicy, przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej. Otwarcia wystawy (7.07), dokonała dyrektor Książnicy Podlaskiej – Beata Zadykowicz, przy udziale prezes UTW – Marii Szulgi i Danuty Sajur – koordynatorki projektu CHEST.
W części artystycznej wernisażu wystąpiła Krystyna Szewczyk prezentując swój wiersz, a Zofia Pytel-Król zaśpiewała piosenkę z własnym tekstem o pięknie Podlasia oraz inne piosenki ludowe.
Projekt Cultural and nature Heritage is European Strength and Treasure” – CHEST, w tłumaczeniu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to europejska siła i skarb”, został przygotowany i jest realizowany przez partnerstwo strategiczne czterech organizacji z: Polski (koordynator), Litwy, Turcji i Portugalii.
Program zachęcał uczestników do poznawania europejskiego bogactwa, zbierania informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Jednym z zadań było malowanie obrazów przedstawiających dziedzictwo kulturowe lub przyrodnicze i organizowanie wystaw publicznych.
Projekt CHEST stworzył możliwość i zapewnił osobom dorosłym i seniorom zaspokojenie ich potrzeb edukacyjnych i podniesienia poczucia odpowiedzialności za wzajemne europejskie wartości kulturowe i środowiskowe.
Wystawę tę można będzie jeszcze obejrzeć, pod koniec sierpnia, w Spodkach, siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury, podczas międzynarodowego spotkania kończącego projekt.

Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

1/8
Uczestnicy wernisażu oglądają obrazy stojące na sztalugach.
Uczestnicy wernisażu oglądają obrazy stojące na sztalugach.
Na obrazie młyn.
Na obrazie młyn.
Cztery kobiety na tle obrazów. Od lewej Dyrktor Książnicy Podlaskiej, Prezes UTW, Kordynatorka projektu i instruktorka malarstwa.
Cztery kobiety na tle obrazów. Od lewej Dyrktor Książnicy Podlaskiej, Prezes UTW, Kordynatorka projektu i instruktorka malarstwa.
Dwóch mężczyzn i kobieta wśrodku na tle obrazów.
Dwóch mężczyzn i kobieta wśrodku na tle obrazów.
Na obrazie - Kanał augustowski.
Na obrazie - Kanał augustowski.
Na obrazie - Pałac Branickich
Na obrazie - Pałac Branickich
Na obrazie pochylona dziewczyna w wianku na głowie puszcza na wodę dwa wianki z zapalonymi świecami.
Na obrazie pochylona dziewczyna w wianku na głowie puszcza na wodę dwa wianki z zapalonymi świecami.
Na obrazie kobieta oblewa wodą mężczyznę. Śmingus dyngus.
Na obrazie kobieta oblewa wodą mężczyznę. Śmingus dyngus.

Fot. Maria Beręsewicz, Książnica Podlaska

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaski Senior Białystok