Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bondary docenia historię lokalną, dzięki czemu już na początku sierpnia na terenie plaży w Bondarach stanie 8 map piktogramowych odtwarzających nieistniejące już wsie zatopione przez wody zbiornika Siemianówka. Realizowane zadanie warsztatowo-inwentaryzacyjne, wykorzystywać będzie przekaz międzypokoleniowy i pamięć historii jako nośnik tradycyjnych wartości kultury ludowej woj. podlaskiego.  

O historii lokalnej warto mówić, pisać i tworzyć projekty, nie tylko by wspominać dawne wydarzenia i chronić dziedzictwo konkretnej przestrzeni, ale przede wszystkim by zbliżać się do historii ludzi. Przeszłości małych ojczyzn, coraz bardziej chronią i popularyzują zaktywizowane obecnie koła gospodyń wiejskich, przeświadczone, że historia lokalna podlega ochronie permanentnie. KGW Sołectwa Bondary otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Rudnia projekt – dziedzictwo zatopionych wsi”, dzięki któremu w Bondarach oraz na terenach linii brzegowej Zbiornika Siemianówka w obrębie Gmin Michałowo i Narewka odbędzie się szereg wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność, a w tym wystawa map piktogramowych odtwarzających nieistniejące już wsie zatopione przez wody zbiornika.


„Chcielibyśmy pokazać, że na historię naszych terenów składają się dzieje bardzo różne i zacierające się przestrzenie, które z upływem czasu tracą swoją tożsamość. Stąd pomysł na projekt, którego głównym elementem będzie wystawa map piktogramowych nieistniejących już wsi – 5 całych i 3 kolonii” – podkreśla Maria Twarowska, koordynatorka zadania.

Pozytywna reakcja z jaką się spotkali się pomysłodawcy projektu, nie tylko ze strony Narodowego Centrum Kultury przyznającego dotację na projekt, ale także lokalnego środowiska, które zaangażowało się w jego realizację,  udowadnia, że mała historia tego miejsca, zasługuje na uwagę.

Mapy, które są obecnie w przygotowaniu, w symboliczny sposób pokażą umiejscowienie domów i innych obiektów charakterystycznych dla poszczególnych wsi. Dlatego też na tym etapie projektu KGW Sołectwa Bondary zwraca się z prośbą o kontakt do byłych mieszkańców i ich rodzin z Rudni,Garbar, Bołtryków, Bud, Starej Łuki oraz wysiedlonych kolonii Bachur, Tarnopola i Siemianówki,  i o zajęcie stanowiska w sprawie umieszczenia swojego nazwiska przy lokalizacji siedliska. Organizatorzy poszukują również ciekawych informacji i wspomnień, dla których znajdą odpowiednie miejsce i formę, podkreślając, że celem pozyskania informacji jest utrwalenie pamięci o ludziach i miejscach, których już nie ma.  Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami pod adresem mailowym: bondary.kgw@gmail.com

Finał projektu odbędzie się 7-8 sierpnia 2020 r. podczas imprezy plenerowej w Bondarach. Przewidujemy wiele atrakcji animacyjno-warsztatowych, o czym organizatorzy poinformują wkrótce.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

 

Koło Gospodyń Wiejskich
Sołectwa Bondary