26 lipca 1887 roku został opublikowany pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto. Jego autorem był urodzony w Białymstoku inicjator idei i uniwersalnego języka Ludwik Zamenhof. Celem esperanta jest zastosowanie tego języka głównie w relacjach między ludźmi posługującymi się różnymi językami, aby uczynić ich komunikację neutralną i sprawiedliwą. Dzięki temu nikt nie czuje się uprzywilejowany wobec innego. Między sobą się wszyscy nadal porozumiewali by się własnymi językami.

Proponujemy światu przyjąć i świętować 26 lipca jako dzień sprawiedliwej komunikacji, a co za tym idzie sprawiedliwych relacji między kulturami, narodami i grupami etnicznymi – zadeklarowali przed laty esperantyści.

Sprawiedliwa komunikacja to sytuacja, w której wszyscy rozmówcy dysponują tymi samymi językowymi możliwościami. Jeżeli kilka osób używa swojego rodzimego języka, podczas gdy dla innych ten język jest obcy, jest oczywiste, że wtedy nie może być mowy o sprawiedliwej komunikacji.

Już w roku 1922 czterdziestu członków Francuskiej Akademii Nauk w Rezolucji z dnia 1 lipca nazwało język esperanto …wzorcowym przykładem logiki i prostoty.

Idea esperanta dostarcza neutralnego narzędzia zapewniającego językowe prawa człowieka w międzynarodowym wymiarze.

Stoisko esperanta można będzie znaleźć 26.07 od godz. 18:00 na Rynku Kościuszki, podczas pierwszego dnia X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur

Filia nr 14 Esperanto-Libraro Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do wzięcia udziału w akcji Podziel się   książką. Podczas imprezy będzie można wymienić się książkami oraz zobaczyć najciekawsze publikacje esperanckie wydane w Białymstoku po 2000 roku. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami.

( Źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)


                                                                                                        Lija Półjanowska
                                                                                        Podlaska Redakcja Seniora Białystok