Za pierwowzór Dnia Kobiet uznaje się obchodzone w starożytnym Rzymie święto Matronalia, obchodzone przez zamężne kobiety. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. 1 marca rzymskie matrony udawały się do gaju rosnącego w pobliżu świątyni Junony na Eskwilinie i składały ofiarę z kwiatów. Z okazji tego święta mężowie, chcąc uczcić Matronalia i okazać swoim żonom miłość, obdarowywali je prezentami i spełniali ich życzenia.

rozrzucone na stole kolorowe tulipany, fot. _pixabay. com

8 marca 2022 r. po raz 113 będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzień Kobiet ustanowiono, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Przełom XIX i XX wieku był dla kobiet czasem szczególnie istotnym, gdyż wtedy wywalczyły one pierwsze swoje prawa, m.in. wyborcze. Pierwszym krajem na świecie, który przyznał prawa wyborcze kobietom, była Nowa Zelandia w 1893 roku. W Europie była to Finlandia w 1906 roku. 

Geneza Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzi się z ruchów robotniczych na przełomie dwudziestego wieku w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 

W 1910 r. podczas konferencji w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet, który nabrał wymiarów międzynarodowego święta kobiet. Dzień ten miał służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

W 1911 r. po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii (19 marca). Zorganizowane tego dnia wiece zgromadziły ponad milion kobiet i mężczyzn. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

W latach 1913 – 1914 r. w Międzynarodowym Dniu Kobiet protestowano przeciwko Pierwszej Wojnie Światowej. W Rosji kobiety po raz pierwszy obchodziły Międzynarodowy Dzień Kobiet włączając się w ten sposób do ruchu na rzecz pokoju. Wiece odbyły się w ostatnią niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Właśnie 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet był obchodzony w innych krajach. Na licznych zgromadzeniach i wiecach protestowano przeciwko wojnie i wyrażano solidarność z ruchem na rzecz praw kobiet.

W 1917 r. w obliczu trwającej wojny rosyjskie kobiety zorganizowały strajki i protesty pod hasłem „chleb i pokój”. Do wydarzeń doszło w ostatnią niedzielę lutego. Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze.

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obecnie świętem obchodzonym w wielu państwach całego świata. W jednych krajach 8 marca jest oficjalnym, ogólnopaństwowym świętem, w niektórych nieoficjalnym, a w innych funkcjonuje, jako święto obchodzone tylko przez kobiety. W większości krajów nowoczesna tradycja świętowania Dnia Kobiet jest podobna. Przeważnie 8 marca jest celebrowany przez poprzez składanie życzeń, wręczanie upominków i wiosennych kwiatów. Są jednak kraje, gdzie fetuje się ten dzień zupełnie inaczej. W Rumunii oraz Portugalii panie na ogół świętują ten dzień wyłącznie w damskim gronie, na tzw. babskich wieczorach. W Chinach w tym dniu, wszystkim aktywnym zawodowo paniom przysługuje pół wolnego dnia w pracy. W większości sklepów mogą w tym dniu skorzystać z okazyjnych obniżek cen. W Wietnamie natomiast święto to obchodzi się 2 razy, 8 marca i 20 października. W Wielkiej Brytanii tego dnia ogromną rolę odgrywa edukacja i szerzenie wiedzy na temat kobiet, o których dokonaniach należy pamiętać. To właśnie tego dnia organizowane są wykłady i dyskusje, dotyczące równouprawnienia i roli kobiet na świecie. Niestety, nie we wszystkich krajach dzień 8 marca jest uważany za szczególny. W niektórych państwach, np. w Iranie, święto Dnia Kobiet jest niedozwolone. W wielu krajach na świecie takich jak Pakistan, Arabia Saudyjska czy Chile Dzień Kobiet jest okazją do organizacji manifestacji w interesie obrony praw kobiet. Kobiety walczą o równe płace, zaostrzenie kar wobec sprawców przemocy domowej, a także o prawo do decydowania o sobie i swoim ciele.

W Polsce Dzień Kobiet zaczęto obchodzić w 1924 roku. Szczególnie celebrowany był w okresie PRL w latach 70 i 80-tych. W dniu 8 marca w zakładach pracy i szkołach organizowano wówczas specjalne przyjęcia i akademie. Kobietom składano życzenia, wręczano, oprócz obowiązkowego goździka, a później tulipana lub gerbery, takie rarytasy, jak rajstopy, ręczniki, ściereczki, mydła, a nawet kawę. Pamiętam, że upominki te trzeba było później obowiązkowo pokwitować. Oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zostały zniesione w Polsce w 1993 roku, w okresie rządów Hanny Suchockiej.

Obecnie Międzynarodowy Dzień Kobiet w Polsce obchodzony jest inaczej. W dniu 8 marca odbywają się w wielu miastach organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Większość osób traktuje jednak Dzień Kobiet jako święto pań, podczas którego panowie obdarowują je kwiatami, drobnymi upominkami lub słodyczami. Z przykrością jednak muszę stwierdzić, że Dzień Kobiet staje się coraz bardziej świętem komercyjnym. 

Co o Dniu Kobiet myślą współczesne Polki?

W 2017 roku serwis Prezentmarzeń przeprowadził sondę w formie ankiety online. W sondzie wzięło udział 2142 respondentek. Jak pokazały wyniki badań ankietowych, Dzień Kobiet, dla co trzeciej zapytanej Polki jest wciąż świętem doceniającym kobiety. Dla 25% respondentek to dzień, w którym mężczyźni mogą się wykazać, a 21% Pań postrzega go, jako relikt przeszłości. Dla 17% Polek jest to święto bez większego znaczenia.

Dzień Kobiet obchodzi aż 83% Polaków. Panie otrzymują w tym dniu podarunki od mężczyzn, są adorowane i celebrują swój dzień. Drażni je jednak fakt, że mężczyźni często wyśmiewają Dzień Kobiet (45%) lub zamiast świętować, obchodzą go na siłę (23%). Serwis Prezentmarzeń zapytał również Polki, czy czują się docenione jako kobiety i czy lubią być adorowane przez mężczyzn. 48% odpowiedziało, że czuje się doceniana na co dzień, 24% tylko podczas szczególnych okazji (urodziny, rocznica ślubu). Z kolei 17% wyznało, że nie czuje się doceniona, a 11 % podkreśliło, że czuje się bardzo niedoceniona.

Co druga respondentka badania potwierdziła, iż lubi być adorowana przez mężczyzn, a co trzecia, że tylko przez swojego partnera. Tylko 12 % zapytanych kobiet stwierdziło, iż nie lubi być adorowana przez mężczyzn.

Łącznie dla 88% kobiet, które wzięły udział w badaniu adoracja jest miłą formą okazywania zainteresowania mężczyzn płcią piękną. Panie, jak pokazały wyniki sondy, najczęściej lubią być adorowane gestami i czynami, komplementami oraz upominkami.

A co o Dniu Kobiet myślą sami mężczyźni? 

Według przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń sondy, Dzień Kobiet jest dniem, który również jest celebrowany przez mężczyzn (81%). Jednak panowie uważają, że kobiety obchodzą go raczej z przyzwyczajenia – tak twierdzi aż 56% respondentów. Panowie mimo specjalnego dnia w roku kochają swoje kobiety i doceniają je za to, że po prostu są (42%). 

Panowie! My, kobiety chcemy być kochane, doceniane i wspierane przez swoich mężczyzn nie tylko od święta, ale w każdy dzień roku.

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet

https://zwierciadlo.pl/lifestyle/193256,1,dzien-kobiet-w-oczach-wspolczesnej-polki.read

https://www.signs.pl/dzien-kobiet,31700,artykul.html

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok