Po raz dziesiąty seniorzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Zdrowego Seniora w Białymstoku. Z zajęć skorzysta ok. 50 studentów powyżej 60. roku życia. Uniwersytet Zdrowego Seniora to wspólny projekt Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenia „Pro Salute” oraz Urzędu Miejskiego.

Uniwersytet Zdrowego Seniora -duża grupa ludzi pozuje do zdjęcia

We wtorek (11 października) odbyła się inauguracja dziesiątej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Uniwersytet działa w Białymstoku od 2013 r. i ma na celu, przede wszystkim propagowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. W trakcie poprzednich edycji absolwentami Uniwersytetu Zdrowego Seniora zostało prawie 450 mieszkańców Białegostoku oraz okolic. Każdy rok akademicki rozpoczynało ok. 50 osób po 60. roku życia. Do tej pory najstarszy student miał 91 lat.

Seniorzy uczestnicząc w zajęciach praktycznych oraz w wykładach i spotkaniach ze specjalistami zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają znajomość zagadnień dotyczących opieki medycznej, która poprawia jakość życia osób w podeszłym wieku dzięki stosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. W trakcie zajęć studenci dowiadują się o stosowaniu leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku. W programie są także zajęcia aktywizujące ruchowo oraz uczące podstaw informatyki i obsługi internetu.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, seniorzy nie ponoszą żadnych opłat. Studentem może zostać każdy, kto ukończył 60 lat i pochodzi z Białegostoku lub okolic. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta. W latach 2022–2024 na zajęcia dla studentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora Miasto Białystok przeznaczyło 150 tys. zł.

źródło i fot. www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok