Dziesiąty Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA odbędzie się w dniach 18-25 czerwca w Białymstoku. W nurcie profesjonalnym i studenckim zaprezentują się artyści z Polski i zagranicy. Będzie to wielkie święto sztuki lalkarskiej.

cztery lalki, fot.pixabay.com

LALKANIELALKA to jedna z najtrwalszych tradycji akademickich i kulturalnych w Polsce. W tym roku świętujemy 10. edycję festiwalu w 20. rocznicę jego powołania. To także największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata. Nie ma charakteru konkursu – to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach (studenckim i profesjonalnym). Festiwal organizowany jest w cyklu co dwa lata, na przemian z Metamorfozami Lalek i od początku towarzyszy Dniom Białegostoku.

Tegoroczny nurt studencki tworzy osiem uczelni wyższych, które zaprezentują ponad 30 spektakli. Na scenie wystąpią obydwie polskie szkoły lalkarskie, z Białegostoku i Wrocławia, słowacka i czeska Akademia Sztuk Scenicznych, uczelnie ze Stuttgartu i Berlina oraz z Kijowa i Charkowa. Aspekt ukraiński będzie mocno zaakcentowany w czasie całego festiwalu również za sprawą prezentacji przygotowanych przez studentki-uchodźczynie, które znalazły schronienie w Białymstoku i Wrocławiu. Ponadto w programie znalazły się seminaria popularno-naukowe, wykłady w stylu TED, warsztaty, improwizacje studenckie, wystawy, promocje książek.

Nurt profesjonalny skupia zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. W tym roku zaprezentują się między innymi Teatro de Ferro (Portugalia), Merlin Puppet Theatre (Grecja/Niemcy), ALFA Divadlo (Czechy), Bábkové divadlo v Košiciach (Słowacja), Duda Paiva Company (Holandia), a także Białostocki Teatr Lalek. Spektakle twórców profesjonalnych na scenie BTL rozpoczną się już 18 czerwca poprzedzając inaugurację festiwalu. Uroczyste otwarcie, połączone z paradą, odbędzie się 21 czerwca.

Program spektakli z nurtu profesjonalnego znajduje się w załączniku. Harmonogram obejmujący wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu będzie dostępny na stronie Akademii Teatralnej.

Organizatorami są Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – filia w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy oraz Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA.

Warto też przypomnieć, że festiwale lalkarskie (LALKANIELALKA i Metamorfozy Lalek) zostały wybrane jako Wydarzenie Kluczowe w Programie Wydarzeń Kluczowych, realizowanym w ramach Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus.

Festiwal LALKANIELALKA wspiera finansowo Miasto Białystok, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: www.bialystok.pl

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok