Przyszłość rad seniorów w obliczu planowanych zmian w ustawie o samorządzie, to wiodący temat III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego.

Panująca pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia nie zwolniły tempa pracy Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Wymusiła jedynie, że III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego odbyło się 21 kwietnia 2021 roku w trybie on-line (zapis filmowy).

Zaproszeni goście

Na spotkanie zostali zaproszeni podlascy parlamentarzyści. Organizatorzy chcieli zainteresować posłów problemami środowisk osób starszych, jakimi zajmują się lokalne rady seniorów w regionie.

Z zaproszenia skorzystali: Mieczysław Kazimierz Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz reprezentujący Roberta Tyszkiewicza, jego asystent, Adam Utko.

Witając gości Marszałek Artur Kosicki podziękował za efektywność i zaangażowanie oraz wagę podejmowanych tematów przez rady seniorów z Podlasia.

Jestem przekonany, że wypracowane przez Państwa rozwiązania, będą jak zawsze jasnym i mądrym głosem ludzi doświadczonych i oddanych społeczeństwu – podsumował swoją wypowiedź.

Co łączy samorząd i seniorów?

Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przypomniała ideę powstawania Rad Seniorów w Polsce. Są one ciałem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym dla samorządów w sprawach dotyczących seniorów. To ogniwo łączące samorząd i obywateli 60+.
Grażyna Czajkowska – wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku, przewodnicząca Rady Seniorów w Łomży, mówiła o potrzebie rozszerzenia zapisów ustawy o samorządzie. Podkreśliła, jak ważne jest tworzenie rad seniorów nie tylko na szczeblu gmin, także w strukturach powiatów. Dodał, że rada seniorów powinna mieć wsparcie zarówno ze strony samorządu jak też instytucji państwa. Byłyby to min. szkolenia, wizyty studyjne, ubezpieczenie od wypadków. Wzmocniłoby to kompetencje rady na terenie jej działania. Niestety wypracowane propozycje zmian utknęły w komisjach sejmowych.

Krzysztof Wolfram – przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu i członek rady seniorów przy marszałku przedstawił zebranym petycję skierowaną do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasze propozycje powinny rozstrzygnąć następujące kwestie funkcjonowania rad seniorów, min. przypisywanie opieki nad działalnością rady określonej osobie lub organowi samorządu terytorialnego, przyznawanie środków na funkcjonowanie rad seniorów, czy kompetencje rad seniorów w zakresie działalności publicznej. Musimy zwrócić się o pomoc, aby to, o czym mówimy ujrzało światło dzienne – podkreślił Krzysztof Wolfram.

Odpowiedzią na przeczytaną petycję była dyskusja z udziałem parlamentarzystów. Wyrazili swoje opinie i zadeklarowali pomoc na rzecz wprowadzenia cytowanych w petycji poprawek, które poszerzyłyby zakres działalności rad.

Ze swojej strony będę wspomagał wprowadzenie poprawek do ustawy o samorządzie, aby seniorzy mogli liczyć na większe wsparcie. Podpisuję się pod tego rodzaju działaniami i wystosuję interpelację poselską w tym zakresie oraz zachęcam do jej podpisania posłów uczestniczących w dzisiejszym forum – deklarował Mieczysław Baszko.

Paweł Krutul mówił o lobbowaniu polityki senioralnej. Zainteresował posła Roberta Obaza z Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej omawianym na forum tematem. Jak ważna jest solidarność międzypokoleniowa wybrzmiało w wypowiedzi Stefana Krajewskiego.

Robert Winnicki zwrócił uwagę, że polityka senioralna jest ważnym elementem polityki państwa:

Musimy zadbać o profilaktykę i zdrowie seniorów, aby jak najdłużej pozostali aktywni. Trzeba zachować ciągłość kulturową wielopokoleniową. To są wyzwania narodowe – podkreślił w swojej wypowiedzi.

Maria Jolanta Lauryn – członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów powiedziała, że starania rad o wprowadzenie zmian w ustawie o samorządzie trwa już od 2016 roku. Podkreśliła, że środowisko rad seniorów w regionie liczy na poparcie parlamentarzystów z Podlasia. Cieszy mnie, że usłyszałam to, co mówili nasi posłowie. To są nasi przedstawiciele, nasz głos. Mam nadzieję, że będą działać w naszym imieniu.

Przyjęcie dokumentu do rozpatrzenia

Sprawa do rozpatrzenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów –  Departament Spraw Obywatelskich -kliknij

Głosowanie nad przyjęciem petycji zakończyło dyskusję nad głównym tematem III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Wszystkie rady uczestniczące w spotkaniu jednogłośnie zagłosowało za przyjęciem petycji.

Podsumowanie

Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski podsumowała badania nad potrzebami rad seniorów. Były przeprowadzone w formie ankiety. Jej wyniki dały obraz potrzeb i oczekiwań tego środowiska.
Organizatorem III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego była Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Ośrodek Wsparcia Podlaskich Rad Seniorów i Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Na terenie województwa podlaskiego istnieje 15 rad seniorów: 8 gminnych, 6 miejskich i jedna Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Łącznie 165 osób, które społecznie działają na rzecz mieszkańców regionu 60+. W Polsce jest 2800 jednostek samorządu terytorialnego a tylko w nieco ponad 400 działają rady seniorów. Daje to obraz jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze.

 

Krystyna Cylwik

Podlaska Redakcja Seniora